29. 6. - 1. 9. - letní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Testování znalostí žáků a klimatu školy

Mapa školy - testování klimatu školy - květen 2021 (školní rok 2020/2021)

Analytická zpráva (52 stran textu) - obsahuje celkové i  detailní hodnocení z pohledu žáků, učitelů, rodičů, provozních pracovníků.

Souhrn 1 -  budova 1. stupně - distanční výuka, TOP 3 předměty, vztah žáků ke škole, vnímání vztahů, spokojenost rodičů se školou, hodnocení školy z pohledu rodičů

Souhrn 2 - historická budova - silné a slabé stránky školy z pohledu žáků 2. stupně, distanční výuka, TOP 3 předměty, vztah žáků k třídnímu vyučujícímu, vztah žáků ke škole, vnímání vztahů žáky, spokojenost rodičů se školou, hodnocení školy z pohledu rodičů

Dotazník Distanční výuka  - únor 2021 (školní rok 2020/2021)

Rodiče - report po ročnících
Žáci 3. - 5. ročník - report po ročnících
Žáci 6. - 9. ročník - report po ročnících
Učitelé - report 1. a 2. stupeň

(Pozn. - odkazy na vyhodnocení a otevřené odpovědi jsou z důvodu zachování anonymity nefunkční)

Mapa školy - testování klimatu školy - únor 2018 (školní rok 2017/2018)

Analytická zpráva (54 stran textu) - obsahuje celkové i  detailní hodnocení z pohledu žáků, učitelů, rodičů, provozních pracovníků; rozdíly ve vnímání důležitosti jednotlivých vzdělávacích cílů školy mezi rodiči žáků a pedagogy.

Souhrn (2 strany textu) silné a slabé stránky z pohledu žáků 2. stupně, důležitost vzdělávacích cílů školy, přístup žáků 2. stupně k výuce, atmosféra školy, vnímání vztahů, spokojenost rodičů, hodnocení školy z pohledu rodičů

Mapa školy - testování klimatu školy - únor 2015 (školní rok 2014/2015)

Analytická zpráva (15 stran textu) - obsahuje informace o počtu zúčastněných, návratnosti dotazníků, ukázkové grafy a tabulky s vysvětlivkami a analýzu odlišností školy (extrémy) - v čem škola vyniká (+) a kde má mezery (-).

Grafická část (87 stran textu) - obsahuje grafy týkající se těchto oblastí: cíle školy, výběr školy, spokojenost se školou, kvalita a forma výuky, hodnocení, vztahy, bezpečné a zdravé prostředí školy, spolupráce, materiální zázemí, školní nej, souhrnné hodnocení vybraných oblastí, zpětná vazba.

Souhrnné výsledky pro rodiče (3 strany textu)

Mapa školy - testování klimatu školy - leden/únor 2012 (školní rok 2011/2012)

Analytická zpráva (15 stran textu) - obsahuje informace o počtu zúčastněných, návratnosti dotazníků, ukázkové grafy a tabulky s vysvětlivkami a analýzu odlišností školy (extrémy) - v čem škola vyniká (+) a kde má mezery (-).

Grafická část (149 stran textu) - obsahuje grafy týkající se těchto oblastí: cíle školy, školní vzdělávací program, výběr školy, spokojenost se školou, kvalita a forma výuky, hodnocení, vztahy, bezpečné a zdravé prostředí školy, spolupráce, materiální zázemí, školní nej, souhrnné hodnocení vybraných oblastí, zpětná vazba.

Souhrnné výsledky pro rodiče (3 strany textu)


Mapa školy - testování klimatu školy - 2. až 27. 2. 2009 (školní rok 2008/2009)

Analytická zpráva (15 stran textu) - obsahuje informace o počtu zúčastněných, návratnosti dotazníků, ukázkové grafy a tabulky s vysvětlivkami a analýzu odlišností školy (extrémy) - v čem škola vyniká (+) a kde má mezery (-).

Grafická část (134 strany textu) - obsahuje souhrnné výsledky pro rodiče, souhrnné výsledky pro školu a grafy týkající se těchto oblastí: cíle školy, školní vzdělávací program, výběr školy, spokojenost se školou, kvalita a forma výuky, hodnocení, vztahy, bezpečné a zdravé prostředí školy, spolupráce, materiální zázemí, školní nej, souhrnné hodnocení vybraných oblastí.

___________________________________________________________________________________________________________________

Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd - testování společností Scio (školní rok 2023/2024)

Testování proběhlo ve škole 20. - 27. 5. 2024.  Záměrem projektu bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy, předat těm, kteří o testování projevili zájem, doporučení vzhledem k jejich profesní orientaci. Ve škole projevilo zájem o testování 27 z 32 žáků 8. ročníku.

úspěšnost v percentilech škola ČR +/-
matematika 8. A 42,2 52,0 -9,8
český jazyk 8. A 47,1 51,0 -3,9
obecné studijní předpoklady 8. A 58,3 51,0 +7,3
matematika 8. B 46,4 52,0 -5,6
český jazyk 8. B 57,1 51,0 +6,1
obecné studijní předpoklady 8. B 60,2 51,0 +9,2

Testování znalostí žáků Kalibro - 3. třída - 8. - 9. 4. 2024 (školní rok 2023/2024)

Celkem se testování zúčastnilo cca 1159 žáků z 67 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 3. A 36,8 38,1 -1,3 40,9 -4,1 35,2 +1,6 36,1 +0,7
český jazyk 3. A 74,2 50,1 +24,1 52,4 +21,8 48,3 +25,9 47,9 +26,3
matematika 3. B 32,0 38,1 -6,1 40,9 -8,9 35,2 -3,2 36,1 -4,1
český jazyk 3. B 66,9 50,1 +16,8 52,4 +14,5 48,3 +18,6 47,9 +19,0

Testování znalostí žáků Kalibro - 5. třída - 19., 20. 2. 2024 (školní rok 2023/2024)

Celkem se testování zúčastnilo cca 2 024 žáků z 87 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 42,8 46,9 -4,1 45,1 -2,3 47,2 -4,4 49,3 -6,5
český jazyk 61,9 59,2 +2,7 58,5 +3,4 59,4 +2,5 59,9 +2,0

Testování znalostí žáků Kalibro - 8. ročník - 13. - 14. 4. 2023 (školní rok 2022/2023)

Celkem se testování zúčastnilo cca  663 žáků z 26 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
ekonomické dovednosti 8. A 66,0 59,0 +7,0 59,4 +6,6 58,7 +7,3 65,1 +0,9
ekonomické dovednosti 8. B 66,9 59,0 +6,2 59,4 +6,6 58,7 +7,3 65,1 +0,9

Testování znalostí žáků Kalibro - 3. třída - 13. - 14. 4. 2023 (školní rok 2022/2023)

Celkem se testování zúčastnilo cca 1182 žáků z 90 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 62,7 61,3 +1,4 57,7 +5,0 64,0 -1,3 64,5 -1,8
český jazyk 64,9 70,3 -5,4 68,7 -3,8 70,1 -5,2 72,7 -7,8

Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd - testování společností Scio (školní rok 2022/2023)

Testování proběhlo ve škole 15. - 17. 5. 2023.  Záměrem projektu bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy, předat těm, kteří o testování projevili zájem, doporučení vzhledem k jejich profesní orientaci. Ve škole projevilo zájem o testování 22 z 33 žáků 8. ročníku.

úspěšnost v percentilech škola ČR +/-
matematika 8. A 58,1 54,4 +3,7
český jazyk 8. A 57,0 53,2 +3,8
obecné studijní předpoklady 8. A 67,5 50,0 +17,5
matematika 8. B 70,9 54,4 +16,5
český jazyk 8. B 63,2 53,2 +10,0
obecné studijní předpoklady 8. B 63,1 50,0 +13,1

Testování znalostí žáků Kalibro - 5. třída - 6., 7. 3. 2023 (školní rok 2022/2023)

Celkem se testování zúčastnilo cca 2 433 žáků z 136 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 5. A 51,0 44,8 +6,2 43,0 +8,0 45,6 +5,4 47,0 +4,0
matematika 5. B 41,8 44,8 -3,0
43,0 -1,2
45,6 -3,8
47,0 -6,2
český jazyk 5. A 69,2 65,5 +3,7 64,2 +5,0 66,2 +3,0 67,0 +2,2
český jazyk 5. B 70,2 65,5 +4,7 64,2 +6,0 66,2 +4,0 67,0 +3,2

Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd - testování společností Scio (školní rok 2021/2022)

Testování proběhlo ve škole 24. - 27. 5. 2022.  Záměrem projektu bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy, předat těm, kteří o testování projevili zájem, doporučení vzhledem k jejich profesní orientaci. Ve škole projevilo zájem o testování 14 žáků z 8. třídy.

úspěšnost v percentilech škola ČR +/-
matematika 65,0 52,0 +13,0
český jazyk 53,0 51,0 +2,0
obecné studijní předpoklady 76,0 50,0 +26,0

Národní testování 6. tříd - testování společností Scio (školní rok 2020/2021)

Testování proběhlo ve škole v říjnu 2020. Celkem se testování ve Středočeském kraji zúčastnilo 1584 žáků z 43 škol.

úspěšnost v percentilech 6. A 6. B
ČR
matematika 47 50 49
český jazyk 46 54 49
obecné studijní předpoklady 48 55 49

Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd - testování společností Scio (školní rok 2018/2019)

Testování proběhlo ve škole 13. - 15. 5. 2019.  Záměrem projektu bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy, předat těm, kteří o testování projevili zájem, doporučení vzhledem k jejich profesní orientaci. Ve škole projevilo zájem o testování 23 z 24 žáků 8. třídy.

úspěšnost v percentilech škola ČR +/-
matematika 64,1 51,7 +12,4
český jazyk 52,9 51,7 +1,2
obecné studijní předpoklady 62,0 50,1 +11,9

Národní testování 5. tříd - testování společností Scio (školní rok 2018/2019)

Testování proběhlo ve škole v dubnu 2019. Celkem se testování z ČJ zúčastnilo 426 škol, z M 430 škol, z OSP 420 škol.

úspěšnost v percentilech škola
matematika 56,0
český jazyk 50,0
obecné studijní předpoklady 65,0

Národní testování 3. tříd - testování společností Scio (školní rok 2018/2019)

Testování proběhlo ve škole v dubnu 2019. Celkem se testování z ČJ zúčastnilo 140 škol, z M 137 škol, z AJ 111 škol, z KK 125 škol, z ČJS 130 škol.

úspěšnost v percentilech škola
matematika 43,0
český jazyk 48,0
anglický jazyk 43,0
klíčové kompetence 47,0
člověk a jeho svět 47,0

percentil = procento těch, které žák/škola předstihl(a)

percentil výsledek
0-5 velmi slabý
5-15 hodně podprůměrný
15-30 podprůměrný
30-70 průměrný
70-85 nadprůměrný
85-95 vysoce nadprůměrný
95-100 špičkový

Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd - testování společností Scio (školní rok 2017/2018)

Testování proběhlo ve škole 5. - 10. 5. 2017.  Záměrem projektu bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy, předat těm, kteří o testování projevili zájem, doporučení vzhledem k jejich profesní orientaci. Ve škole projevilo zájem o testování 17 žáků z 8. třídy.

úspěšnost v percentilech škola ČR +/-
matematika 38,2 47,6 -9,4
český jazyk 53,0 48,3 +4,7
obecné studijní předpoklady 61,2 49,9 +11,3

percentil = procento těch, které žák/škola předstihl(a)

percentil výsledek
0-5 velmi slabý
5-15 hodně podprůměrný
15-30 podprůměrný
30-70 průměrný
70-85 nadprůměrný
85-95 vysoce nadprůměrný
95-100 špičkový

Testování znalostí žáků Kalibro - 3. A třída - 26., 27., 28. 3. 2018 (školní rok 2017/2018)

Celkem se testování z ČJ zúčastnilo 2395 žáků z 106 škol, z M 2422 žáků z 107 škol, z AJ 1527 žáků z 72 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 36,4 38,2 -1,8 36,0 +0,4 36,7 -0,3 43,2 -6,8
český jazyk 62,8 61,6 +1,4 59,2 +3,6 61,2 +1,6 65,6 -2,8
anglický jazyk 60,0 61,9 -1,9 59,5 +0,5 62,8 -2,8 64,8 -4,8

Testování znalostí žáků Kalibro - 3. B třída - 26., 27., 28. 3. 2018 (školní rok 2017/2018)

Celkem se testování z ČJ zúčastnilo 2395 žáků z 106 škol, z M 2422 žáků z 107 škol, z AJ 1527 žáků z 72 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 32,3 38,2 -5,9 36,0 -3,7 36,7 -4,4 43,2 -10,9
český jazyk 66,5 61,6 +4,9 59,2 +7,3 61,2 +5,3 65,6 +0,9
anglický jazyk 51,3 61,9 -10,6 59,5 -8,2 62,8 -11,5 64,8 -13,5

Testování znalostí žáků Kalibro - 5. třída - 15., 16., 19. 2. 2018 (školní rok 2017/2018)

Celkem se testování zúčastnilo cca 4 150 žáků z 167 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 34,4 37,5 -3,1 35,7 -1,3 37,6 -3,2 38,9 -4,5
český jazyk 69,1 66,5 +2,6 65,1 +4,0 66,2 +2,9 68,8 +0,3
anglický jazyk 68,4 68,4 0 67,3 +1,1 67,6 +0,8 70,9 -2,5

Testování znalostí žáků Kalibro - 9. třída - 18., 19., 22. 1. 2018 (školní rok 2017/2018)

Celkem se testování zúčastnilo cca 2 700 žáků z 113 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 35,3 38,8 -3,5 40,2 -4,9 39,0 -3,7 36,2 -0,9
český jazyk 59,3 55,7 +3,6 54,8 +4,5 56,3 +3,0 55,4 +3,9
anglický jazyk 62,6 61,5 +1,1 61,0 +1,6 61,7 +0,9 61,6 +1,0

Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd - testování společností Scio (školní rok 2016/2017)

Testování proběhlo ve škole 5. - 10. 5. 2017.  Záměrem projektu bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy, předat těm, kteří o testování projevili zájem, doporučení vzhledem k jejich profesní orientaci. Ve škole projevilo zájem o testování 18 žáků z 8. třídy.

úspěšnost v percentilech škola ČR +/-
matematika 59,3 48,2 +11,1
český jazyk 53,9 48,1 +5,8
obecné studijní předpoklady 51,6 49,9 +1,7

percentil = procento těch, které žák/škola předstihl(a)

percentil výsledek
0-5 velmi slabý
5-15 hodně podprůměrný
15-30 podprůměrný
30-70 průměrný
70-85 nadprůměrný
85-95 vysoce nadprůměrný
95-100 špičkový

Testování znalostí žáků Kalibro - 3. třída - 17., 20., 23. 3. 2017 (školní rok 2016/2017)

Celkem se testování z ČJ zúčastnilo 2387 žáků z 99 škol, z M 2317 žáků z 95 škol, z AJ 1374 žáků z 66 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 39,5 41,0  -1,5 38,5 +1,0 39,8 -0,3 44,2 -4,7
český jazyk 59,5 55,2 +4,3 54,0 +5,5 54,1 +5,4 56,9 +2,6
anglický jazyk 64,4 56,9 +7,5 58,4 +6,0 54,8 +9,6 57,9 +6,5

Testování znalostí žáků Kalibro - 5. třída - 6., 7., 14. 2. 2017 (školní rok 2016/2017)

Celkem se testování z ČJ zúčastnilo 4289 žáků z 161 škol, z M 4256 žáků z 157 škol, z AJ 3931 žáků z 151 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 50,5 48,1 +2,4 47,5 +3,0 46,7 +3,8 52,9 -2,4
český jazyk 68,7 64,6 +4,1 64,4 +4,3 64,1 +4,6 66,4 +2,3
anglický jazyk 69,8 69,1 +0,7 68,1 +1,1 68,2 +1,6 72,8 -3,0

Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd - testování společností Scio (školní rok 2015/2016)

Testování proběhlo 9. - 23. 5. 2016. Celkem se testování zúčastnilo 7 056 žáků z 425 škol. Záměrem projektu bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy, předat těm, kteří o testování projevili zájem, doporučení vzhledem k jejich profesní orientaci. Ve škole projevilo zájem o testování 11 žáků z 8. třídy.

úspěšnost v percentilech škola ČR +/-
matematika 37,3 49,1 -11,8
český jazyk 31,7 49,2 -17,5
obecné studijní předpoklady 31,7 49,9 -18,2

percentil = procento těch, které žák/škola předstihl(a)

percentil výsledek
0-5 velmi slabý
5-15 hodně podprůměrný
15-30 podprůměrný
30-70 průměrný
70-85 nadprůměrný
85-95 vysoce nadprůměrný
95-100 špičkový

Testování znalostí žáků Kalibro - 3. třída - 5., 7., 8. 4. 2016 (školní rok 2015/2016)

Celkem se testování z ČJ zúčastnilo 1487 žáků z 90 škol, z M 1429 žáků z 88 škol, z AJ 851 žáků z 57 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 56,5 54,0 +2,5 51,0 +5,5 53,0 +3,5 62,4 -5,9
český jazyk 56,7 52,8 +3,9 50,1 +6,6 52,4 +4,3 60,1 -3,4
anglický jazyk 64,5 64,5 0,0 63,4 +1,1 65,3 -0,8 66,2 -1,7

Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd - testování společností Scio (školní rok 2014/2015)

Testování proběhlo 18., 20., 21. 5. 2015. Celkem se testování zúčastnilo 6 167 žáků z 359 škol. Záměrem projektu bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy, předat těm, kteří o testování projevili zájem, doporučení vzhledem k jejich profesní orientaci. Ve škole projevilo zájem o testování 12 žáků z 8. třídy.

úspěšnost v percentilech škola ČR +/-
matematika 56,5 48,9 +7,6
český jazyk 67,8 49,2 +18,6
obecné studijní předpoklady 66,4 49,9 +16,5

percentil = procento těch, které žák/škola předstihl(a)

percentil výsledek
0-5 velmi slabý
5-15 hodně podprůměrný
15-30 podprůměrný
30-70 průměrný
70-85 nadprůměrný
85-95 vysoce nadprůměrný
95-100 špičkový

Testování znalostí žáků Kalibro - 3. třída - 10., 13., 14. 4. 2015 (školní rok 2014/2015)

Celkem se testování zúčastnilo cca 3 266 žáků z 154 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 59,5 60,3 -0,8 57,6 +1,9 60,1 -0,6 64,1 -4,6
český jazyk 74,4 69,1 +5,3 67,7 +6,7 68,7 +5,7 71,7 +2,7
anglický jazyk 61,5 66,5 -5,0 64,6 -3,1 66,0 -4,5 69,5 -8,0

Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd - testování společností Scio (školní rok 2013/2014)

Testování proběhlo 23., 26., 27. 5. 2014. Celkem se testování zúčastnilo 5 369 žáků z 310 škol. Záměrem projektu bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy, předat těm, kteří o testování projevili zájem, doporučení vzhledem k jejich profesní orientaci. Ve škole projevily zájem o testování 3 žákyně z 8. třídy.

úspěšnost v percentilech škola ČR +/-
matematika 35,8 49,2 -13,4
český jazyk 36,6 49,2 -12,6
obecné studijní předpoklady 41,1 49,9 -8,8

percentil = procento těch, které žák/škola předstihl(a)

percentil výsledek
0-5 velmi slabý
5-15 hodně podprůměrný
15-30 podprůměrný
30-70 průměrný
70-85 nadprůměrný
85-95 vysoce nadprůměrný
95-100 špičkový

Testování znalostí žáků Kalibro - 3. třída - 31. 3 , 1., 3. 4. 2014 (školní rok 2013/2014)

Celkem se testování zúčastnilo cca 2 253 žáků z 117 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 50,7 50,1 +0,6 47,4 +3,3 48,6 +2,1 56,6 -6,5
český jazyk 60,0 55,4 +4,6 54,5 +5,5 53,9 +6,1 58,9 +1,1
anglický jazyk 59,6 67,2 -7,6 66,6 -7,0 68,6 -9,0 66,9 -7,3

Testování znalostí žáků Kalibro - 5. třída - 18. , 19., 20. 2. 2014 (školní rok 2013/2014)

Celkem se testování zúčastnilo cca 4 517 žáků z 210 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 51,6 54,3 -2,7 54,4 -2,8 54,5 -2,9 53,9 -2,3
český jazyk 67,4 64,1 +3,3 63,3 +4,1 64,3 +3,1 64,8 +2,6
anglický jazyk 51,6 53,7 -2,1 53,0 -1,4 53,3 -1,7 55,7 -4,1

Testování znalostí žáků Kalibro - 9. třída - 24., 28. 1. a 3. 2. 2014 (školní rok 2013/2014)

Celkem se testování zúčastnilo cca 2 690 žáků z 106 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 39,3 48,2 -8,9 44,4 -5,1 47,5 -8,2 48,1 -8,8
český jazyk 67,0 68,1 -1,1 66,8 +0,2 67,0 +0 69,7 -2,7
anglický jazyk 60,3 62,1 -1,8 59,0 +1,3 61,2 -0,7 64,8 -4,5

Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd - testování společností Scio (školní rok 2012/2013)

Testování proběhlo 9. - 13. 5. 2013. Celkem se testování zúčastnilo 4 110 žáků z 272 škol. Záměrem projektu bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy, předat těm, kteří o testování projevili zájem, doporučení vzhledem k jejich profesní orientaci. Ve škole projevilo zájem o testování 6 žáků z 8. třídy.

úspěšnost v percentilech škola ČR +/-
matematika 40,4 50,5 -9,5
český jazyk 42,1 51,0 -9,0
obecné studijní předpoklady 50,1 51,8 -1,8

percentil = procento těch, které žák/škola předstihl(a)

percentil výsledek
0-5 velmi slabý
5-15 hodně podprůměrný
15-30 podprůměrný
30-70 průměrný
70-85 nadprůměrný
85-95 vysoce nadprůměrný
95-100 špičkový

Testování znalostí žáků Kalibro - 3. třída - 8., 9., 10. 4. 2013 (školní rok 2012/2013)

Celkem se testování zúčastnilo cca 2 300 žáků ze 120 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 65,0 60,2 +4,8 57,0 +8,0 59,7 +5,3 65,8 -0,8
český jazyk 76,2 71,1 +5,1 69,6 +6,6 70,0 +6,2 75,2 +1,0
anglický jazyk 59,5 66,6 -7,1 65,5 -6,0 63,7 -4,2 73,0 -13,5

Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd - testování společností Scio (školní rok 2011/2012)

Testování proběhlo 17. - 25. 5. 2012. Celkem se testování zúčastnilo 4 238 žáků z 269 škol. Záměrem projektu bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy, předat těm, kteří o testování projevili zájem, doporučení vzhledem k jejich profesní orientaci. Ve škole projevilo zájem o testování 5 žáků z 8. třídy.

úspěšnost v % škola ČR +/- v percentilech
matematika 29,1 32,6 -3,5 45,2
český jazyk 51,2 47,0 +4,2 56,3
obecné studijní předpoklady 51,6 42,0 +9,6 67,3

percentil = procento těch, které žák/škola předstihl(a)

percentil výsledek
0-5 velmi slabý
5-15 hodně podprůměrný
15-30 podprůměrný
30-70 průměrný
70-85 nadprůměrný
85-95 vysoce nadprůměrný
95-100 špičkový

Testování znalostí žáků Kalibro - 3. třída - 21. 3. a 23. 3. 2012 (školní rok 2011/2012)

Celkem se testování zúčastnilo cca 2 800 žáků ze 150 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 69,9 71,5 -1,6 69,4 +0,5 69,2 +0,7 75,2 -5,3
český jazyk 60,9 71,0 -10,1 69,0 - 8,1 69,0 - 8,1 74,6 -13,7

Testování znalostí žáků Kalibro - 5. třída - 9. 2. a 10. 2. 2012 (školní rok 2011/2012)

Celkem se testování zúčastnilo cca 6 200 žáků ze 275 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 58,8 52 +6,8 49,2 +9,6 50,4 +8,4 57,6 +1,2
český jazyk 70,3 68,2 +2,1 65,9 +4,4 67,5 +2,8 71,8 -1,5

Testování znalostí žáků Kalibro - 9. třída - 13. 2. a 14. 2. 2012 (školní rok 2011/2012)

Celkem se testování zúčastnilo cca 3 465 žáků ze 139 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 61,6 57,4 +4,2 55,6 +6,0 57,4 +4,2 54,3 +7,3
český jazyk 60,0 58,9 +1,1 57,2 +2,8 57,7 +2,3 58,8 +1,2

Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd - testování společností Scio (školní rok 2010/2011)

Testování proběhlo 17. - 28. 5. 2011. Celkem se testování zúčastnilo 4 953 žáků z 298 škol. Záměrem projektu bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy, předat těm, kteří o testování projevili zájem, doporučení vzhledem k jejich profesní orientaci. Ve škole projevili zájem o testování 4 žáci z 8. třídy.

úspěšnost v % škola ČR +/- v percentilech
matematika 72,2 41,0 +31,2 86,4
český jazyk 48,8 32,0 +16,8 67,4
obecné studijní předpoklady 66,9 45,1 +21,8 86,1

percentil = procento těch, které žák/škola předstihl(a)

percentil výsledek
0-5 velmi slabý
5-15 hodně podprůměrný
15-30 podprůměrný
30-70 průměrný
70-85 nadprůměrný
85-95 vysoce nadprůměrný
95-100 špičkový

Testování znalostí žáků Kalibro - 3. třída - 1. 4. a 8. 4. 2011 (školní rok 2010/2011)

Celkem se testování zúčastnilo cca 3 600 žáků ze 210 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 58,8 59,1 -0,3 56,9 +1,9 57,6 +1,2 65,0 -6,2
český jazyk 63,8 65,5 -1,7 63,6 +0,2 64,9 -1,1 69,3 -5,5

Testování znalostí žáků Kalibro - 5. třída - 16. 1. a 18. 1. 2011 (školní rok 2010/2011)

Celkem se testování zúčastnilo cca 6 400 žáků ze 300 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 45,2 47,4 -2,2 46,0 -0,8 46,4 -1,2 52,1 -6,9
český jazyk 75,9 71,0 +4,9 70,3 +5,6 70,8 +5,1 72,9 +3,0

Testování znalostí žáků Kalibro - 9. třída - 14. 1. a 11. 2. 2011 (školní rok 2010/2011)

Celkem se testování zúčastnilo cca 4 900 žáků ze 175 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 43,5 42,3 +1,2 38,0 +5,5 41,2 +2,3 43,0 +0,5
český jazyk 53,7 51,5 +2,2 49,6 +4,1 50,8 +2,9 51,8 +1,9

Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd - testování společností Scio (školní rok 2009/2010)

Testování proběhlo 17. - 28. 5. 2010. Celkem se testování zúčastnilo 3 883 žáků z 207 škol. Záměrem projektu bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy, předat těm, kteří o testování projevili zájem, doporučení vzhledem k jejich profesní orientaci. Ve škole projevily zájem o testování 2 žákyně z 8. třídy.

úspěšnost v % škola ČR +/- v percentilech
matematika 31,1 33,2 -2,1 46,5
český jazyk 69,6 42,7 +26,9 78,8
obecné studijní předpoklady 51,0 51,0 0 49,9

percentil = procento těch, které žák/škola předstihl(a)

percentil výsledek
0-5 velmi slabý
5-15 hodně podprůměrný
15-30 podprůměrný
30-70 průměrný
70-85 nadprůměrný
85-95 vysoce nadprůměrný
95-100 špičkový

Testování znalostí žáků Kalibro - 3. třída - 23. a 24. 3. 2010 (školní rok 2009/2010)

Celkem se testování zúčastnilo cca 2 800 žáků ze 150 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 81,6 61,9 +19,7 60,4 +21,2 61,1 +20,5 64,0 +17,6
český jazyk 72,6 70,1 +2,5 68,7 +3,9 70,3 +2,3 70,9 +1,7

Testování znalostí žáků Kalibro - 5. třída - 2. a 3. 2. 2010 (školní rok 2009/2010)

Celkem se testování zúčastnilo cca 5 200 žáků z 240 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 40,1 48,0 -7,9 45,3 -5,2 48,7 -8,6 50,6 -10,5
český jazyk 67,1 65,5 +1,6 64,3 +2,8 64,9 +2,2 68,7 -1,6

Testování znalostí žáků Kalibro - 9. třída - 18. a 21. 1. 2010 (školní rok 2009/2010)

Celkem se testování zúčastnilo cca 5 000 žáků ze 170 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 32,4 40,6 -8,2 39,5 -7,1 41,1 -8,7 40,4 -8,0
český jazyk 62,4 60,5 +1,9 58,6 +3,8 60,6 +1,8 62,7 -0,3

Testování znalostí žáků Kalibro - 3. třída - 20. a 21. 4. 2009 (školní rok 2008/2009)

Celkem se testování zúčastnilo cca 8300 žáků.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 56,4 55,4 +1,0 54,4 +2,0 54,3 +2,1 58,9 -2,5
český jazyk 59,5 55,3 +4,2 54,1 +5,4 54,3 +5,2 59 +0,5

Testování znalostí žáků Kalibro - 5. třída - 12. a 13. 2. 2009 (školní rok 2008/2009)

Celkem se testování zúčastnilo cca 8200 žáků.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 51,9 45,3 +6,6 43,4 +8,5 44,5 +7,4 49,6 +2,3
český jazyk 60,0 59,5 +0,5 58,4 +1,6 58,6 +1,4 63,0 -3,0

Testování znalostí žáků Kalibro - 9. třída - 26. a 27. 1. 2009 (školní rok 2008/2009)

Celkem se testování zúčastnilo cca 8 500 žáků ze 304 škol.

úspěšnost v % škola ČR +/- ZŠ vesnice +/- ZŠ malá města +/- ZŠ velká města +/-
matematika 27,8 40,3 -12,5 37,5 -9,7 39,7 -11,9 39,2 -11,4
český jazyk 57,8 60,8 -3,0 58,9 -1,1 60,0 -2,2 61,8 -4,0

Podpora přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd - testování společností Scio (školní rok 2007/2008)

Testování proběhlo 19. - 30. 5. 2008. Celkem se testování zúčastnilo 6 908 žáků z 340 škol. Záměrem projektu bylo usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy, předat těm, kteří o testování projevili zájem, doporučení vzhledem k jejich profesní orientaci. Ve škole projevilo zájem o testování 12 žáků z 8. třídy.

úspěšnost v % škola ČR +/- v percentilech
matematika 31,6 34,8 -3,2 45
český jazyk 62,7 53,9 +8,8 62,5
obecné studijní předpoklady 43,1 40,6 +2,5 52,7

percentil = procento těch, které žák/škola předstihl(a)

percentil výsledek
0-5 velmi slabý
5-15 hodně podprůměrný
15-30 podprůměrný
30-70 průměrný
70-85 nadprůměrný
85-95 vysoce nadprůměrný
95-100 špičkový

Zjištěná úroveň vědomostí žáků
matematika 2xvynikající, 1xvelmi dobrá, 3xpřiměřená, 4xnízká, 1xvelmi nízká, 1xzcela nedostatečná
český jazyk 2xextrémně vysoká, 1xvynikající, 5xvelmi dobrá, 2xpřiměřená, 1xnízká, 1xvelmi nízká
obecné studijní předpoklady 1xextrémně vysoká, 1xvynikající, 5xpřiměřená, 4xnízká, 1xvelmi nízká

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií 2008 (školní rok 2007/2008)

Projekt realizován v rámci systémového projektu Kvalita I, financován z prostředků Evropských strukturálních fondů, připraven ve spolupráci s Ministerstvem školstvví, mládeže a tělovýchovy, vyhodnocen Centrem pro zjišťování výsledků CERMAT. Testování proběhlo 29. ledna 2008 podle jednotného testovacího schématu. Celkem se testování zúčastnilo 68 877 žáků z 1 796 škol. Žákům byly zadány tři testy (test dovedností v českém jazyce, test matematických dovedností a test obecných dovedností) a žákovský dotazník. Ve škole bylo testováno 31 žáků z 9. třídy.

úspěšnost v % škola kraj +/- ČR +/-
matematické dovednosti 33,2 34,7 -1,5 33,6 -0,4
dovednosti v českém jazyce 57,5 55,3 +2,2 54,3 +3,2
obecné dovednosti 49,0 47,9 +1,1 46,6 +2,4