29. 6. - 1. 9. - letní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Základní škola

Základní Škola Ch.G. Masarykové Lány

Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové je úplná základní škola s 1. - 9. ročníkem, kapacita školy je 300 žáků. Je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hospodaří jako příspěvková organizace, právní subjektivitu získala v r. 1993. Její součástí je školní družinaškolní jídelna.

Vzdělávací program

Od školního roku 2007/2008 vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s podtitulem „Škola pro každého“. Rodiče mají možnost seznámit se s obsahem aktuálního dokumentu ve vestibulu školy.
Náš školní vzdělávací program respektuje požadavky 21. století. Vzdělání o životě vystřídal požadavek vzdělání pro život. Uvědomujeme si, že nelze naučit vše, ale je nutné k učení motivovat a odhalit podstatu objevování. K našim zásadám patří propojenost, smysluplnost, trvalost a využitelnost poznatků pro život. Snažíme se vést žáky k pochopení souvislostí mezi svobodou a zodpovědností nejenom na půdě školy, ale i do budoucího života.

Vybavení školy

Škola má dvě budovy. V budově postavené v roce 1983 jsou učebny pro pět tříd 1. stupně, které jsou v odpoledních hodinách využívány také školní družinou, dále je zde malá sborovna, část žákovské knihovny, sborovna vychovatelek ŠD a školní dílny pro pracovní činnosti spolu s keramickou dílnou. Druhá budova je z roku 1932. V ní jsou ostatní učebny, sborovna a další potřebné místnosti včetně tělocvičny, žákovské knihovny a počítačové učebny. Každá třída 2. stupně má svoji kmenovou učebnu, která je zároveň učebnou odbornou.

Přehled odborných učeben:

 • přírodovědných předmětů
 • českého jazyka
 • geografie
 • výtvarné výchovy
 • matematiky
 • jazyků
 • počítačová pracovna
 • žákovské dílny
 • žákovská kuchyňka

Venkovní prostory:

 • školní sportovní hřiště (od školního roku 2007/2008 nově zrekonstruováno - grant z Fondu sportu a volného času, Obec Lány, SRPDŠ) - mimo sportovní činnosti je využívané i k relaxaci během velkých přestávek
 • na základě dohody využíváme i sportovní areál TJ Sokol Lány
 • školní pozemek se skleníkem vhodný pro realizaci cílů oblasti Člověk a svět práce (od srpna 2008 v rámci rozvojového programu MŠMT - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008 - upraven a osázen)
 • školní travnatá zahrada s ovocnými stromy vhodná pro realizaci cílů oblasti Člověk a svět práce
 • školní družinové hřiště (od školního roku 2011/2012 vybavené herními prvky za finanční prostředky, které obec Lány získala v rámci úspěšného projektu „Rodina - dobrý základ každé obce“, který byl realizován s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí)

Hesla naší školy

Od roku 2001 máme pro každý školní rok heslo, které si vysvětlujeme a řídíme se jím.

 • 2001/2002 „4“N“ - Neničit, Neubližovat, Nepodporovat zlo a Najít si svoji parketu“
 • 2002/2003 „Míra svobody závisí na míře zodpovědnosti“
 • 2003/2004 „Bez čtení to nejde“
 • 2004/2005 „4“P“ Poznávejme přírodu, potřebuje pomoc!“
 • 2005/2006 „Rodina, škola, obec“
 • 2006/2007 „Chceme-li vše dobře znát, musíme se umět ptát“
 • 2007/2008 - 2023/2024 "Vidím dál než ke dveřím školy"