26. 3. - Listování pro celou rodinu, burza knih 14.00 - 17.00; 3. 4. od 17.00 - informační schůzka ke škole v přírodě; 13. 4. třídní schůzky - 17.00 - 1. stupeň, 18.00 - 2. stupeň; 14. 4. zápis do 1. třídy 15.00 - 18.00

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Poznávací zájezd

Jazykově-vzdělávací zájezd  - listopad/prosinec 2015

Škola byla úspěšná s žádostí o finanční podporu z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost (tzv. Výzva č. 56) a získala dotaci na projekt „Jazykové a kulturní poznávání“. Ve školním roce 2015/2016 deset žáků školy spolu s pedagogem vycestovalo na sedmidenní zahraniční jazykově-vzdělávací zájezd „Oxford s výukou angličtiny a výlety“.

Termín zájezdu: 29. 11. – 5. 12. 2015
Pedagogická doprovod: Mgr. Veronika Nodlová
Cena zájezdu: 12 490,- Kč – hradí škola z projektových peněz

Cena nezahrnuje/hradí rodiče žáka: vstupné do památek 65 GBP, kapesné- doporučeno 30-50 GBP, 300 Kč – nákup nápojů v autobusu, 4-6 € na WC po cestě

Podmínky účasti na zájezdu:

  1. motivace žáka, včasné odevzdání přihlášky
  2. platný cestovní doklad (pas nebo občanský průkaz) se strojově čitelným kódem bez odstřihnutého rohu a zdravotní kartička/Evropský průkaz zdravotního pojištění
  3. v případě převýšení poptávky ze strany žáků budou při výběru účastníků upřednostněni žáci z vyšších ročníků, bude přihlédnuto k jazykové úrovni, chování a prospěchu žáka

Více informací k zájezdu zde.

Poznávací zájezd  - červen 2010

V termínu 9. - 14. 6. 2010 využilo 10 žáků naší školy s 1 pedagogickým doprovodem nabídky poznávacího zájezdu do Anglie (Londýn - Windsor - Oxford).
Program zájezdu:
1. den:
Odjezd z ČR, cesta přes Německo do Francie.
2. den: Dopoledne trajekt lodí přes kanál La Manche do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy, přejezd do Londýna. Po poledni ubytování v hotelu. Odpoledne odjezd metrem do centra a pěší prohlídka (Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Chinatown, čtvrť Soho). Večer návrat do hotelu.
3. den: Celodenní prohlídka Londýna. Dopoledne pěší prohlídka (Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament a dále kolem Horse Guards s jízdním ceremoniálem královské jízdy k Buckinghamskému paláci se střídáním královských stráží). Odpoledne volno k nákupům či návštěvě muzeí a galerií. Večer návrat do hotelu.
4. den: Dopoledne návštěva Windsoru, města 35 km západně od Londýna na břehu Temže, proslaveného královským zámkem, který je již od dob vlády Eduarda III. sídlem anglických panovníků. Po prohlídce Windsoru průjezd údolím řeky Temže do Oxfordu, slavného univerzitního města na soutoku Temže a Cherwellu, kde dnes studuje 16 000 studentů, města nesmírně živého, příjemného, s uvolněnou atmosférou ve ctihodných starých zdech historických památek a kolejí oddělených velkými zelenými trávníky. Večer návrat do Londýna.
5. den: Dopoledne další část prohlídky Londýna: katedrála sv. Pavla, Tower Bridge, Tower, prohlídka pevnosti Tower s korunovačními klenoty. Odpoledne projížďka lodí po Temži okolo typických londýnských doků Docklands do čtvrti Greenwich. Prohlídka této čtvrti s nejstarším londýnským královským parkem a známou Starou královskou observatoří s nultým poledníkem. Večer odjezd do Folkestone a průjezd tunelem do Francie, následně přes Francii a Německo do ČR.
6. den: Návrat v dopoledních hodinách.
Cena zájezdu - 6 500 Kč obsahuje:
3x ubytování v hotelu na předměstí Londýna v blízkosti metra - dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, 3x kontinentální snídaně (chléb, máslo, jam, čaj, káva, ovocná šťáva), doprava luxusním autobusem, přeprava přes kanál La Manche (trajekt nebo tunel), služby průvodce, zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb., zdravotní a storno pojištění za příplatek 190 Kč
Záloha 3 250Kč + 190Kč pojištění do 15. 1. 2010, doplatek 3 250 Kč do 30. 4. 2010.