Projekt Šablony III

Škola získala finanční prostředky na realizaci:

  • klubu konverzace v cizím jazyce
  • badatelského klubu
  • doučování žáků
  • tandemové výuky
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • projektové dny ve škole
  • projektové dny mimo školu

Rozpočet projektu: 373 274,- Kč

Období realizace: únor 2022 – červen 2023