Projekt Šablony I

Škola získala finanční prostředky na realizaci:

  • čtenářských dílen
  • doučování žáků
  • tandemové výuky
  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti, čtenářské gramotnosti, cizích jazyků a společného vzdělávání

Rozpočet projektu: 269 126,-Kč

Období realizace: leden 2017 – prosinec 2018