Digitalizace a digitální propast

V rámci Národního plánu obnovy, komponenty 3. 1., poskytlo MŠMT škole finanční prostředky na digitální technologie.

Výše a účel poskytnutých prostředků v roce 2022:

Digitální učební pomůcky - 264 000,- Kč
pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí
Prevenci digitální propasti - 61 000,- Kč   
pro znevýhodněné žáky

Výše a účel poskytnutých prostředků v roce 2023:

Prevenci digitální propasti 45 000,- Kč
pro znevýhodněné žáky

Výše a účel poskytnutých prostředků v roce 2024:

Prevenci digitální propasti 73 000,- Kč
pro znevýhodněné žáky