28. 6. - vysvědčení; 29. 6. - 1. 9. - letní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Doučování I

Národní plán obnovy ČR - MŠMT - Pilíř 3- SC 3.1: Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace - Doučování

Národní plán podpory návratu do škol

Cílem programu Doučování je doučování potřebných žáků základních škol, středních škol a konzervatoří (škol zřizovaných krajem a obcemi). V rámci Národního plánu obnovy je tato aktivita realizována v období od září do prosince roku 2021. Finance je možné požít primárně na individuální nebo skupinové doučování. Pokud není objektivně možné naplnit tento primární účel lze použít i na skupinové socializační aktivity, odborné služby skupinové, odborné přednášky na téma duševní zdraví, zdravý kolektiv, internetová bezpečnost aj. Každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT vykázat do 28. 2. 2022 způsob využití finančních prostředků.

Naše škola realizuje individuální i skupinové doučování a na tyto aktivity pro období září - prosinec 2021 obdržela částku 36 556,- Kč.