29. 6. - 1. 9. - letní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Školská rada

Školská rada při Základní škole Ch. G. Masarykové v Lánech pracuje od 13.12. 2005 v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Má devět členů, jejím předsedou byl na prvním jednání zvolen Mgr. Milan Dvořák, místopředsedou paní Hana Parožková.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Ve své činnosti se Školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona a svým jednacím řádem. Činnost Školské rady organizuje a její jednání řídí předseda Školské rady.

Členové Školské rady od 13.12. 2005:

zástupci zřizovatele (obce)   Roman Havelka, Bc. Oto Krejčíř, Karel Sklenička
zástupci pedagogických pracovníků školy  Mgr. Milan Dvořák, Mgr. Radomíra Jelínková, Mgr. Marta Matějková
zástupci z řad rodičů  Ing. Kateřina Kratochvílová, Hana Parožková, Blanka Týblová

Zápisy z programu jednání:

 8.11. 2007  6. zasedání ŠR
 4. 3. 2008  7. zasedání ŠR
 9.10. 2008  8. zasedání ŠR
 9.12. 2008  9. zasedání ŠR

Od 1.1. 2009 na základě výsledků voleb ze dne 19.11. 2008 je složení Školské rady následující (viz tabulka). Předsedou byl na 9. zasedání ŠR zvolen pan Jaroslav Sedláček, místopředsedou Mgr. Marta Matějková.

Členové Školské rady od 1.1. 2009:

zástupci zřizovatele (obce)  Roman Havelka (do 24. 1. 2010), Karel Pleiner (od 25. 1. 2010), Bc. Oto Krejčíř (do 9. 11. 2010),  Dagmar Krátká (od 10. 11. 2010), Karel Sklenička
zástupci pedagogických pracovníků školy Mgr. Radomíra Jelínková, Mgr. Marta Matějková, Mgr. Petra Přibylová
zástupci z řad rodičů Jaroslav Sedláček, Hana Parožková, Blanka Týblová

Zápisy z programu jednání:

31. 3. 2009  10. zasedání ŠR
 3.11. 2009  11. zasedání ŠR
 6.  4. 2010  12. zasedání ŠR
 9. 12.2010  13. zasedání ŠR
3. 11. 2011  14. zasedání ŠR
20. 12. 2011  15. zasedání ŠR

Od 1.1. 2012 na základě výsledků voleb ze dne 16.11. 2011 je složení Školské rady následující (viz tabulka). Předsedkyní byla na 15. zasedání ŠR zvolena Mgr. Marta Matějková, místopředsedou Ing. Přemysl Vlček.

Členové Školské rady od 1.1. 2012:

zástupci zřizovatele (obce)   Karel Pleiner , Dagmar Krátká, Karel Sklenička
zástupci pedagogických pracovníků školy  Mgr. Radomíra Jelínková, Mgr. Marta Matějková, Mgr. Petra Přibylová
zástupci z řad rodičů  Ing. Přemysl Vlček, Jana Masáková, Šárka Slámová

Zápisy z programu jednání:

19.   6. 2012  16. zasedání ŠR
10. 10. 2012  17. zasedání ŠR
15. 5. 2013  18. zasedání ŠR
27. 11. 2013  19. zasedání ŠR
14.  5. 2014  20. zasedání ŠR
 1. 10. 2014  21. zasedání ŠR
17. 12. 2014  22. zasedání ŠR

Od 1.1. 2015 na základě výsledků voleb ze dne 13.11. 2014 je složení Školské rady následující (viz tabulka). Předsedou byl na 22. zasedání ŠR zvolen Ing. Přemysl Vlček, místopředsedkyní Mgr. Marta Matějková.

Členové Školské rady od 1.1. 2015:

zástupci zřizovatele (obce)   Ing. Ivana Píšová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká
zástupci pedagogických pracovníků školy  Mgr. Petra Přibylová, Mgr. Marta Matějková, Mgr. Kateřina Vlčková
zástupci z řad rodičů  Ing. Přemysl Vlček, Marie Lagová, Ing. Veronika Gottesmanová

Zápisy z programu jednání:

27. 4. 2015  23. zasedání ŠR
19. 10. 2015  24. zasedání ŠR
10. 3. 2016  25. zasedání ŠR
30. 8. 2016  26. zasedání ŠR
20. 3. 2017  27. zasedání ŠR

Od 1.7. 2017 na základě výsledků voleb ze dne 20.4. 2017 je složení Školské rady následující (viz tabulka).

Členové Školské rady od 1.7. 2017:

zástupci zřizovatele (obce)   Ing. Ivana Píšová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká
zástupci pedagogických pracovníků školy  Mgr. Petra Přibylová, Mgr. Marta Matějková, Mgr. Kateřina Vlčková
zástupci z řad rodičů  Ing. Přemysl Vlček, Marie Lagová, Emil Buřič

Zápisy z programu jednání:

7. 9. 2017 28. zasedání ŠR

Od 1.1. 2018 na základě výsledků voleb ze dne 23.11. 2017 je složení Školské rady následující (viz tabulka). Předsedou byl na 29. zasedání ŠR zvolen pan Emil Buřič, místopředsedkyní Mgr. Kateřina Dvořáková.

Členové Školské rady od 1.1. 2018:

zástupci zřizovatele (obce)   Ing. Ivana Píšová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká
zástupci pedagogických pracovníků školy  Mgr. Kateřina Dvořáková, Jitka Losová, Bc. Věra Rýglová
zástupci z řad rodičů  Emil Buřič, Martin Frolík, Marie Lagová

Zápisy z programu jednání:

12. 12. 2017  29. zasedání ŠR
15. 3. 2018  30. zasedání ŠR
14. 6. 2018  31. zasedání ŠR
2. 10. 2018  32. zasedání ŠR
17. 1. 2019  33. zasedání ŠR
20. 6. 2019  34. zasedání ŠR
31. 10. 2019  35. zasedání ŠR
24. 6. 2020  36. zasedání ŠR

Na 36. zasedání byla předsedkyní ŠR za odstupujícího pana Emila Buřiče zvolena paní Marie Lagová. Od 11. 9. 2020 na základě výsledků voleb ze dne 10. 9. 2020 je složení Školské rady následující (viz tabulka). 

Členové Školské rady od 11.9. 2020:

zástupci zřizovatele (obce)   Ing. Ivana Píšová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká
zástupci pedagogických pracovníků školy  Mgr. Kateřina Dvořáková, Jitka Losová, Bc. Věra Rýglová
zástupci z řad rodičů  Josef Drastil, Martin Frolík, Marie Lagová

Zápisy z programu jednání:

7. 10. 2020 37. zasedání ŠR

Na základě výsledků voleb, které se konaly ve dnech 7. - 11. 6. 2021  je složení Školské rady následující (viz tabulka). Předsedou byl na 38. zasedání ŠR zvolen pan Josef Drastil, místopředsedkyní Mgr. Kateřina Dvořáková.

Členové Školské rady pro období 2021 - 2023:

zástupci zřizovatele (obce)   Ing. Ivana Píšová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká
zástupci pedagogických pracovníků školy  Mgr. Kateřina Dvořáková, Mgr. Andrea Mariašová, Mgr. Marta Matějková
zástupci z řad rodičů  Antonín Bauer, Josef Drastil, Ing. Petr Chalupa

Zápisy z programu jednání:

17. 6. 2021 38. zasedání  ŠR
30. 9. 2021 39. zasedání ŠR
 9. 6. 2022 40. zasedání ŠR

Od 1.9. 2022 na základě výsledků doplňujích voleb z řad pedagogů ze dne 25.8. 2022 je složení Školské rady následující (viz tabulka).

Členové Školské rady od 1.9. 2022:

zástupci zřizovatele (obce)  Ing. Ivana Píšová, Karel Pleiner, Dagmar Krátká; od 24. 10. 2022 - Ing. Ivana Píšová, Pavlína Švigárová, Vladan Picka
zástupci pedagogických pracovníků školy Mgr. Kateřina Dvořáková, Mgr. Marta Matějková, Bc. Ivana Chalupová
zástupci z řad rodičů Antonín Bauer, Josef Drastil, Ing. Petr Chalupa

Na základě výsledků voleb, které se konaly dne 18. 4. 2024 je složení Školské rady následující (viz tabulka).

Členové Školské rady pro období 2024 - 2027:

zástupci zřizovatele (obce)  Vladan Picka, Ing. Ivana Píšová, Pavlína Švigárová
zástupci pedagogických pracovníků školy  Mgr. Kateřina Dvořáková, Bc. Ivana Chalupová, Mgr. Kateřina Vlčková
zástupci z řad rodičů  Josef Drastil, Eva Kostková, Jan Rovný

Zápisy z programu jednání:

12. 10. 2022 41. zasedání ŠR - zápis, usnesení
5. 12. 2022 42. zasedání ŠR - zápis, usnesení
18. 5. 2023 43. zasedání ŠR - zápis, usnesení
18. 9. 2023 44. zasedání ŠR - zápis, usnesení
12. 3. 2024 45. zasedání ŠR - zápis, usnesení
29. 5. 2024 46. zasedání ŠR - zápis, usnesení