Doučování III

Národní plán obnovy ČR - MŠMT - Pilíř 3- SC 3.1: Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace - Doučování

Cílem programu Doučování je doučování potřebných žáků základních škol, středních škol a konzervatoří (škol zřizovaných krajem a obcemi). V rámci Národního plánu obnovy je tato aktivita realizována v období od září do prosince roku 2022. Finance je možné požít pouze na individuální nebo skupinové doučování. Každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT vykázat do 28. 2. 2023 způsob využití finančních prostředků.

I naše škola realizuje individuální i skupinové doučování a na tyto aktivity pro období září - prosinec 2022 obdržela částku 15 300,- Kč.