29. 6. - 1. 9. - letní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Vzdělávací program ŠD

heslo: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“

Školní družina je místem, kde žáci tráví většinu volného času. Proto zde dětem v této době nabízíme pestré odpočinkové a zájmové činnosti - zejména výtvarné, sportovní, pracovní, hudební, literární, dopravní, společenské. Také podnikáme rozmanité vycházky s různým zaměřením. Naší náplní práce jsou takové činnosti konané s dětmi, které vedou k rozvíjení osobnosti dítěte, umožňují jejich seberealizaci a někdy také kompenzují případné školní neúspěchy. Snažíme se, aby se děti u nás ve školní družině cítily co nejlépe, měly zde pocit porozumění a bezpečí.
Vzdělávání v naší ŠD plně akceptuje ŠVP školy včetně jeho cílů a klíčových kompetencí. Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem č. 561/2004 Sb.
V naší práci se zaměřujeme především na tyto cíle:

  1. Rozvoj žáka - jeho učení a poznání, osvojování si základů hodnot
  2. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
  3. Zařazování odpočinkových činností (klidové a aktivní) a přípravy na vyučování dle zájmu dětí
  4. Přátelská a vlídná atmosféra ze stran vychovatelek a dětí

Pro zájmové vzdělávání v naší ŠD jsme si připravili výchovně vzdělávací plán, který je sestaven na dobu vzdělávacího cyklu. Je vodítkem pro naši práci s dětmi. Vycházíme z něho a s jeho pomocí vytváříme měsíční plány výchovné práce.

Dokument „Školní vzdělávací program pro školní družinu“ je k nahlédnutí u vychovatelek ve školní družině nebo ve vstupní hale hlavní školní budovy.