Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce do škol byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. 

Ve školním roce 2009/2010 se projektu zúčastnilo 2 883 škol, tzn. 71% dětí v cílové skupině. Účast v projektu každým rokem stoupá a ve školním roce 2013/2014 už bylo do projektu zapojeno 3 530 škol a 456 233 dětí.

Naše škola je do projektu zapojena od  března 2010. Projekt změnil svůj název na "Ovoce a zelenina do škol". Ve školním roce 2015/2016 škola změnila dodavatele, dodávka produktů na žáka probíhá1x týdně. Od školního roku 2017/2018 se projekt nově rozšířil i na žáky druhého stupně základních škol.

Základním cílem projektu „Ovoce do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Ve školním roce 2017/18 jsme se nově zapojili i do projektu "Mléko do škol" a naši žáci 1. – 9. ročníku dostávají zdarma 1x za týden neochucený mléčný produkt.

Více informací na www:

Správná výživa

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=143

Výživa školáků

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=25

Další informace

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx