Projekt Výzva č. 56

Škola získala finanční prostředky na realizaci:

  • jazykový kurz pro 1 pedagoga v Edinburghu
  • zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 10 žáků 7. - 9. ročníku

Rozpočet projektu: 201 949,- Kč

Období realizace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015