Doučování IV

Národní plán obnovy ČR - MŠMT - Pilíř 3- SC 3.1: Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace - Doučování

Cílem programu Doučování je doučování potřebných žáků základních škol, středních škol a konzervatoří (škol zřizovaných krajem a obcemi). V rámci Národního plánu obnovy je tato aktivita realizována v období od ledna do srpna roku 2023. Finance je možné požít pouze na individuální nebo skupinové doučování. Každá škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat MŠMT vykázat do 20. 10. 2023 způsob využití finančních prostředků.

I naše škola realizuje individuální i skupinové doučování a na tyto aktivity pro období leden - srpen 2023 obdržela částku 42 720,- Kč.