Projekt IROP - Výzva č. 47

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Charlotty Garrigue Masarykové Lány, okres Kladno

Projekt je financován Evropskou unií.

Cíl projektu: Investice do infrastruktury a zázemí pro implementaci moderních výukových metod

Obec Lány získá finanční prostředky na:

  • realizaci bezbariérového přístupu,
  • realizaci bezbariérového WC,
  • modernizaci učeben jazyků, geografie, IT  i jejich vybavení,
  • zajištění konektivity,
  • venkovní úpravy.

Rozpočet projektu: 3 709 438,72 Kč, z toho 10% účast obce

Období realizace: leden 2017 – duben 2020 (schválen k realizaci v červnu 2018)

Realizace:

V rámci projektu Integrovaného regionálního operačního programu s 10% finanční spoluúčastí obce „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Charlotty Garrigue Masarykové Lány, okres Kladno“ byly během prodloužených prázdnin zmodernizovány tři učebny a kabinet pro pedagogy. Jedná se o učebnu počítačů, jazyků a geografie. Učebny a kabinet byly zmodernizovány jak stavebně (podlahy, omítky, mycí kouty, vestavěné police, renovace dveří), tak vybaveny novým nábytkem. Projekt řeší také datové rozvody, vybavení IT technikou ve dvou učebnách a kabinetu, konektivitu, byly pořízeny moderní učební pomůcky s přírodovědným zaměřením. V souladu s projektovými podmínkami bylo v přízemí budovy vybudováno bezbariérové WC a pořízen schodolez.

Fotodokumentace: