28. 6. - vysvědčení; 29. 6. - 1. 9. - letní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Školní družina

Obecné informace

Telefon: 733 129 617

Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků 1. a 2. stupně, přihlášených k pravidelné denní docházce.
Kapacita školní družiny je 135 žáků, přednostně jsou k docházce přijímáni žáci 1. stupně školy.

Školní družina se nachází v budově prvního stupně základní školy. Její činnost probíhá ve čtyřech běžných učebnách v odpoledním režimu. Učebny jsou pro činnost družiny vhodně uzpůsobeny (herní zóna s kobercem, úložné prostory, boxy na hračky). Kromě tříd mohou žáci školní družiny využívat i přilehlé prostory knihovny 1. stupně. V bezprostřední blízkosti je žákům k dispozici moderní sociální zařízení. Ve všech třídách může družina využívat interaktivní tabuli. K činnosti je dále využívána také školní tělocvična, školní hřiště a zahrada.  Všechny činnosti a pobyt venku jsou přizpůsobeny počasí, rozvrhům a kroužkům, na které děti odcházejí. Ve školní družině převažují činnosti odpočinkové, rekreační a zájmové. Dětem je umožněna příprava na vyučování a psaní domácích úkolů, pokud je psát chtějí, nejdříve však po 15. hodině.

Oddělení školní družiny: 

 I. oddělení J. Losová            1. třída           
II. oddělení S. Jelínková 3. B + 4. třída + 5. třída
III. oddělení  V. Lukšovská 3. A + 4. třída
IV. oddělení I. Jordáková 2. třída

V době, kdy je v oddělení málo žáků, dochází ke spojování oddělení. V případě nepřitomnosti vychovatelky může dojít k zastupování ve ŠD učitelkami ze školy.

Poplatek za školní družinu:

Poplatek stanovuje zřizovatel. Na základě § 123 školského zákona a § 11 a § 14 Vyhlášky č. 74/2005 Sb. je stanovena výše úplaty za pobyt ve školní družině na 100 Kč za měsíc (žák s pravidelnou docházkou alespoň 3 dny v týdnu). Pobyt žáků jen v ranní družině není zpoplatněn. Poplatek za období září - prosinec je splatný do 30. září, za období leden - červen do 31. ledna, a to bezhotovostním převodem na účet školy. Od 1. 9. 2024 je možné, pokud zákonný zástupce prokáže, že pobírá přídavky na dítě předložením "Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě",  od poplatku rodinu osvobodit.

Vnitřní řád školní družiny: zde