28. 6. - vysvědčení; 29. 6. - 1. 9. - letní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Historie

Historická data

Škola v Lánech fungovala  teprve od roku 1795, i když žádost o její zřízení podal zámecký kněz Jan Švarc už o pět let dříve. Nemohl se zřejmě dívat na to, jak lánské děti musejí den co den šlapat jedenáct kilometrů do farní školy ve Smečně, v lepším případě tři kilometry na Stochov nebo do Tuchlovic. V chalupě  čp.20 se učilo do roku 1804.

Dne 1. února 1804 odkoupil Jáchym z Fürstenberka od lánského obchodníka Löwnera dům čp. 6 a nákladem 10 552 zlatých ho nechal přestavět na školní budovu. Vyučovalo se tam až do roku 1843.

Třetí lánská školní budova (první, která byla vybudována výhradně pro účely výuky), měla čp. 93 a stála poblíž zámku vedle nynější fary. Do provozu byla uvedena roku 1843, a když koncem 19. století už její prostory nedokázaly pojmout přibývající počty žáků, musela být těsně za ní v roce 1907 postavena další školní budova s čp.95.

Ve dvacátých letech 20. století už stávající školní areál opět nevyhovoval a muselo se improvizovat. V letech 1929 - 1932 se vyučovalo i v jedné pronajaté místnosti soukromého domu čp. 211 a ve školním roce 1931 - 1932 musela být pro účely výuky ještě navíc pronajata jedna provizorní učebna v  soukromém domě čp. 74.

Dne 20. července 1931 bylo započato se stavbou nové školní budovy. Podle plánů pražského architekta Cuce ji prováděli stavitelé Šulc a Jiroušek z Mnichova Hradiště. Původní rozpočet předpokládal finanční náklady  910 000 Kč, ale byl překročen o 240 000 Kč. Výstavba tedy vyšla na 1 150 000 Kč. Finanční prostředky na úhradu této vysoké částky se scházely z několika vydatných pramenů. Prezident TGM daroval 500 000 Kč, obec Lány 100 000 kč, zemský úřad 40 000 Kč, ministerstvo veřejných prací 25 000 Kč a na různých darech se sešlo 17 500 kč. Kromě toho Pražská železářská společnost darovala veškeré potřebné železo v hodnotě 25 000 Kč a Anglo-česká kamenouhelná společnost cihly v hodnotě 24 000 Kč. Parcelu č. katastru 153 o výměře 4 900m2 poskytla lánská obec místní školní radě zdarma. Dary byly jistě štědré, ale přesto vznikl deficit nejméně 418 000 Kč. K jeho likvidaci si lánská obec vypůjčila od Spořitelního a záložního spolku pro Lány a okolí 100 000 Kč na pětiprocentní úrok. Mnohem velkoryseji než peněžní ústav pomohl opět TGM, když zapůjčil ze svých osobních prostředků 100 000 Kč, ale bezúročně. Deficit se snížil na 218 500 Kč. Místní školní rada prodala v roce 1933 obě staré školní budovy čp. 93 a 95 za 120 000 Kč. Stržený obnos dluh zredukoval na 98 500 Kč. O jeho vyrovnání už lánská kronika nehovoří. Stavba školy byla dokončena dne 31. srpna 1932, kolaudace proběhla 2. září 1932, dne 28. října 1932 se uskutečnil Den otevřených dveří, spojený s výstavou jezdeckého portrétu  TGM od akademického malíře F. Horníka a dne 6. listopadu se konala slavnost definitivního otevření nové budovy za účasti prezidenta Československé republiky T.G.Masaryka, ministra školství a národní osvěty Dr. Ivana Dérera a dalších hostů. Místní školní rada nazvala tuto školu jménem zvěčnělé choti páně prezidentovy Charlotty G. Masarykové, aby trvale uctila památku této ušlechtilé ženy. Školní budova slouží svému účelu dodnes.

S rostoucím počtem žáků a s přibývajícími nároky na kvalitu výuky byla stále pociťována stísněnost školních budov. Zejména chyběly kabinety a samostatné místnosti pro  školní družinu. Proto byl na počátku osmdesátých let školní areál rozšířen o zcela nový dislokovaný pavilon, umístěný jižně od hlavní budovy, na protější straně ulice. Navštěvují ho žáci 1. stupně základní školy. Otevřen byl 1. září 1983.

Zdroj:
VODVÁŘKA , Václav. Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmen. [s.l.] : [s.n.], 2006. 198 s. ISBN 80-86772-17-9.
VODVÁŘKA, Václav. Kapitoly z dějin obcí Lány a Vašírov. [s.l.] : [s.n.], 1992. 150 s.