13. a 14. 6. - obhajoby absolventských prací; 27. a 28. 6. - 8. Olympiáda dětí a mládeže; 28. 6. - rozloučení žáků 9. třídy

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Semináře a školení

Vzdělávání pedagogických pracovníků v letošním školním roce

srpen 2022

 • Nadchněte děti pro tvoření
 • Letní škola prožitkového tvoření
 • Seminář MŠMT k integraci ukrajinských žáků

září 2022

 • Předmět speciálně pedagogická péče jako podpůrné opatření pro žáky se SVP
 • Setkání MP a zájemců o tuto činnost ve školách s Mgr. J. Vídeňským
 • Novinky ze světa školního ICT

říjen 2022

 • Možnosti hodnocení ve výuce se zaměřením na hodnocení formativní
 • Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice
 • Energetická krize a cena elektřiny, témata (nejen) letošní zimy
 • Online bezpečnost pohádkou, komiksem nebo s Instagramem
 • Roadshow pro školy – konference o nových technologiích ve vzdělávání
 • Setkání výchovných poradců

listopad 2022

 • Metody propojení hudby s pohybem, prožitkem a tvořivostí
 • Efektivní řešení konfliktů učitel - žák - rodič
 • Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice
 • Oblastní workshop CZJ – Hodnocení písemných prací z Aj
 • Škola v pohybu

prosinec 2022

 • Jak na výuku témat politické geografie na ZŠ a SŠ
 • Učíme s filmem pro angličtináře

leden 2023

  • Školní geografický pokus prakticky: krok za krokem
  • Jak si poradit s metodou CLIL na ZŠ - (vhodné i pro učitele MŠ)
  • 21st Century Skills in our Lessons
  • Nebojte se konverzovat - make them speak

  únor 2023

   • Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I
   • Internetoví úžasňáci
   • Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni
   • Rozvoj jemné a hrubé motoriky aneb grafomotorika hrou
   • Spolupráce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
   • Robotická sada VEX 123 - základní zaškolení pro využití ve výuce
   • Vyzkoušejte Edustrojky ve vaší škole
   • Obrázky mluví - aktivity s obrazovým materiálem pro cizí jazyky - (vhodné pro učitele všech jazyků)
   • Principy výuky angličtiny pro děti-začátečníky (1. – 3. třída ZŠ)
   • Warmers, Coolers, Fillers
   • Story-Based CLIL – efektivní nástroj pro seznamování s angličtinou
   • Limity a mantinely spolupráce OSPOD se školami    

   březen 2023

    • Systém podpory nadání ve škole
    • Školní poradenské pracoviště v praxi
    • Geo4Tea: nová interaktivní aplikace pro učitele geografie
    • Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ
    • OP JAK Šablony I - pro MŠ a ZŠ - žádost
    • OP JAK Šablony I - pro MŠ a ZŠ - realizace
    • Jak učit a naučit
    • Classroom Language, význam a efekt v hodinách angličtiny u mladších žáků

    duben 2023

     • Podpora pozitivního chování žáků I.
     • Jak žáky seznamovat s anglickou výslovností
     • Jak na ZZoR Šablony III - pro MŠ a ZŠ

     květen 2023

      • Komunikace s rodiči v problémových situacích
      • Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže

      červen 2023

       • Dítě s ADHD a ADD ve školním prostředí I
       • Děti v kontextu domácího násilí