29. 6. - 1. 9. - letní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Semináře a školení

Vzdělávání pedagogických pracovníků v letošním školním roce

srpen 2023

 • Jak začít ve škole systematicky podporovat nadání

září 2023

 • Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
 • Setkání školních metodiků prevence – Kalendárium primární prevence na školní rok
 • Poskytování 1. pomoci
 • Třídnické hodiny
 • Učitel jako něžný parní válec: jemná, ale důsledná komunikace
 • OP JAK Šablony I – pro MŠ a ZŠ - realizace
 • Seneca systém

říjen 2023

  • Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
  • Nácvik a obtíže psaní
  • Lidové tradice v cyklu roku kulturní povědomí a vyjádření prožitku hudbou a pohybem
  • Náměty na využití kritérií při plnění úkolů a hodnocení ve výuce Čj
  • Internetoví úžasňáci
  • Pomůcky do informatiky
  • Aktuální psychické potíže dětí a dospívajících se zaměřením na sebepoškozování
  • Školy a virtuální realita – možnosti, úskalí, praktické tipy
  • Konference pro rodiče žáků 8. a 9. ročníku

  listopad 2023

  • Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
  • Setkání školních metodiků prevence – Hranice možností primární prevence a spektrum oslovených dětí
  • Než se začnu učit číst - sluchové a zrakové vnímání dětí jako pilíř pro čtení
  • Trendy v nových návykových látkách
  • Proč mají žáci potíže při přijímacích zkouškách z matematiky a nejsou úspěšní v mezinárodním srovnání?
  • Internetoví úžasňáci
  • Badatelství ve společenských vědách
  • Konstruktivistická výuka fyziky na ZŠ a VG
  • Digitální kompetence – využití měřících senzorů v přírodovědných předmětech - prezenční pilotáž, krátký kurz pro rozvoj digitálních kompetencí
  • Jak to chodí na Tik Toku aneb nejen Instagram hýbe světem
  • Rizika kyberprostoru v dobách TikToku
  • Uveřejňování smluv v registru smluv
  • Vzdělání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané
  • Digitální nástroje ve výuce matematiky

  prosinec 2023

  • Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
  • Internetoví úžasňáci
  • Vzdělávání a péče o žáky s PAS v běžné třídě základní školy
  • Měníme svět pohybem a Škola v pohybu
  • Digitalizace přijímacího řízení - seminář pro ZŠ - MŠMT

  leden 2024

  • Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
  • Lateralita a její vliv na školní praxi
  • Autismus
  • Vyvozování nového učiva s dětmi na prvním i druhém stupni
  • FKSP ve školách a školských zařízeních

  únor 2024

  • Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
  • Setkání školních metodiků prevence – Dotazníky pro žáky
  • Školení hygienického minima pro pracovníky ŠJ
  • AI pro učitele jazyků

  březen 2024

  • Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
  • Dítě s ADHD a ADD ve školním prostředí II
  • Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině
  • Rozvoj digitálních kompetencí v cizím jazyce - dlouhý kurz pro rozvoj digitálních kompetencí
  • Badatelské lekce, skupinová práce, projektová výuka a ICT ve výuce na ZŠ a VG
  • Čtenářské dílny pro 1. stupeň
  • jak rozvíjet čtenářství na 1. stupni

  duben 2024

  • Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
  • Naučme žáky přemýšlet
  • Tahák pro učitele angličtiny
  • Rozvoj digitálních kompetencí v cizím jazyce - dlouhý kurz pro rozvoj digitálních kompetencí
  • Správné držení těla pohledem jógy a jógové terapie - 1. část
  • Jak vzniká zpráva - mediální seminář ČTK pro učitele ZŠ a SŠ
  • prezenční otevřený kurz Queer inkluzivní sexuální výchova

  květen 2024

  • Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
  • Technology in the classroom
  • Rozvoj digitálních kompetencí v cizím jazyce - dlouhý kurz pro rozvoj digitálních kompetencí
  • Setkání školních metodiků prevence – Přehledy vykázaných činností MP
  • Radioaktivita, ionizující záření a jeho využití a energetika ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ
  • Jak na školu v přírodě
  • Jak na náročné chování žáků
  • Digitální vzdělávání nejen ve výuce matematiky
  • Suplování, kalendář organizace, školní akce, plán práce
  • Wellbeing, psychohygiena a duševní zdraví jako stěžejní principy vzdělávání
  • Proč roste agresivita u dětí
  • Finanční gramotnost dětí

  červen 2024

  • Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
  • Nebojme se digitálních kompetencí
  • Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky
  • Proč si nic nepamatují?! Podpora paměťových schopností žáků
  • Jak účinně popularizovat matematiku na středním stupni vzdělávání

  srpen 2024

  • Letní škola RWCT & DiGi