18. - 20. 5. - Projektové dny; probíhá shromažďování dárků do tomboly

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Semináře a školení

Vzdělávání pedagogických pracovníků v letošním školním roce

srpen 2021

 • Poskytování 1. pomoci - učitelský sbor

září 2021

 • Jak podpořit čtenáře a malé návštěvníky divadla
 • Děti na startu - školení trenérů a pedagogů
 • Česká robotika

říjen 2021

 • Dítě s odlišným mateřským jazykem - Rozvoj stimulace řečových dovedností
 • Jak předcházet konfliktům ve školním prostředí

listopad 2021

 • Digitální gramotnost bezpečně!
 • Revize RVP ZV - DIGI plovárna - Člověk a příroda
 • Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky - 1. stupeň
 • Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky - 2. stupeň
 • Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování - 1. stupeň
 • Jak na nový RVP ZV ve škole
 • Schůzka výchovných poradců
 • Zrychlené učení cizích jazyků

prosinec 2021

 • Jak na nový RVP ZV ve škole
 • Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky - 1. stupeň
 • Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky - 2. stupeň
 • Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování - 1. stupeň
 • Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování - 2. stupeň
 • Digitální gramotnost bezpečně!

leden 2022

  • Nebojte se Excelu při výuce matematiky na ZŠ
  • Předcházení vzniku odpadů z potravin

  únor 2022

   • Jak na „zlobivého“ žáka? Funkční analýzou chování
   • Česká robotika 2022
   • Online konzultační seminář k didaktickým testům z českého jazyka a literatury
   • Skládačky, hry a pracovní listy trochu jinak
   • GeoGebra jako nástroj matematické gramotnosti na ZŠ

   březen 2022

    • Basketbal ve škole
    • Co funguje mně: Je to programování ve fyzice, nebo fyzika v programování? aneb PASCO data nejsou jenom měření!
    • Aplikace gramatických pravidel u žáků s SPU a jinými SVP
    • Diferenciace jako cesta k podpoře všech žáků ve třídě – 1. stupeň
    • Revize RVP ZV - Startovací balíček - Informační systémy pro 2. st. ZŠ
    • Máme nové ukrajinské žáky. Jak pracovat se třídou?
    • Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz

    duben 2022

     • Hospitace v hodinách výuky českého jazyka - rozvoj čtení
     • Setkání ČNB s učiteli

     květen 2022

      • Předmět speciálně pedagogická péče jako podpůrné opatření pro žáky se SVP

      červen 2022

       • Jak hodnotit písemný projev v hodinách cizího jazyka