Hnutí „Na vlastních nohou“

Hnutí „Na vlastních nohou“ je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno v roce 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen. Logem hnutí je stonožka. V hnutí dnes pracují tisíce dětí v českých školách, ale také na Slovensku, v Norsku, Polsku a Kanadě. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádáním sbírek, na pomoc postiženým a nemocným dětem nejen v Česku, ale i v jiných zemích.
Lánská škola se do hnutí zapojila jako jedna z prvních v roce 1991. Již devatenáct let tedy lánské děti pod vedením svých učitelů malují vánoční přání a pořádají sběry papíru. Vědí, že finanční zisk jde prostřednictvím „Stonožky“ na humanitární účely - vybavení dětských nemocnic, léčeben, školám postiženým povodněmi, dětem, jejichž zemí prošla válka.
Paní Jensen již několikrát naši školu navštívila, naposledy v roce 2007. Vždy proběhne zajímavá beseda, kde dětem vypráví o svých cestách po zemích, kde děti trpí válkou a kde „Stonožka “ společně s armádou ČR pomohla vystavět novou školu, zavést vodovod, vybavit děti školními pomůckami. Paní Jensen vždy dětem vyjádří poděkování a vyzdvihuje jejich zásluhy. Za dlouholetou činnost pro hnutí věnovala naší škole několik výtisků své knihy „Létáme spolu jen do války“. Dalším poděkováním za práci je každoroční účast našich dětí na předvánočních stonožkových koncertech.

Více informací naleznete na www.stonozka.org/hhlavni.htm.

Čtěte příspěvek Jany Králové z 9. třídy (květen 2008).