Projekt Šablony II

Škola získala finanční prostředky na realizaci:

  • čtenářského klubu
  • badatelského klubu
  • doučování žáků
  • tandemové výuky
  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti, čtenářské gramotnosti, cizích jazyků, osobnostně sociálního rozvoje, inkluze, polytechnického vzdělávání, ICT, projektové výuky
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • CLIL ve výuce
  • využití ICT ve vzdělávání
  • projektové dny ve škole
  • projektové dny mimo školu

Rozpočet projektu: 1 052 996,-Kč

Období realizace: únor 2019 – prosinec 2020 - červen 2021