26. 2. - 1. 3. jarní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Výchovný poradce

Výchovný poradce a poradce v otázkách volby povolání:

Mgr. Marta Matějková

Konzultační hodiny :

Po 11.50 – 12.35, Út 7.00 – 7.45, 8.50 – 9.35, St 12.00 – 12.45, dále kdykoli jindy po předchozí domluvě
na tel.: 313 502 051 nebo e-mailu: marta.matejkovazs.lany.cz

Termíny přijímacího řízení na střední školy:

Termíny jednotné zkoušky:

12.  a 15. dubna 2024 – obory s maturitní zkouškou

16.  a 17. dubna 2024 – obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Datum odevzdání přihlášek řediteli SŠ, OU: do 20. února 2024 (včetně žáků, kteří se hlásí na osmiletá gymnázia nebo vycházejí z nižších ročníků).

Žák vyplňuje přihlášky maximálně na dvě školy.
S přihláškami vydá základní škola zápisový lístek. - není aktuální

Termíny talentových zkoušek:
v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024 - gymnázia se sportovní přípravou
v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2024 - obory vzdělání s talentovou zouškou mimo gymnázia se sportovní přípravou
v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2024 - konzervatoře

Datum odevzdání přihlášek řediteli SŠ: do 30. listopadu 2023. Pokud uchazeč neuspěje, podává spolu s ostatními přihlášku na jinou školu v  termínu do 20. února 2024. 

Dokument "Přijímací řízení krok za krokem" ke stažení zde. - dokument není aktuální

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2006/2007:

Gymnázium 6 žáků
Studijní obory (SOŠ a SOU) 10 žáků
Učební obory 4 žáci

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2007/2008:

Gymnázium 6 žáků
SOŠ 15 žáků
SOU (maturitní obory) 4 žáci
Učební obory 7 žáků

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2008/2009:

Gymnázium 4 žáci
SOŠ, SPŠ, SZŠ, SZeŠ 14 žáků
SOU (maturitní obory) 1 žák
SOU a OU (výuční list) 4 žáci  

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2009/2010:

Gymnázium 5 žáků
SPgŠ, OA, SVOŠ, VOŠ 6 žáků
SOU (maturitní obory) 1 žák

Bilance přijetí žáků 5. ročníku
Víceleté gymnázium - ze 3 uchazečů o studium přijati 3 žáci

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2010/2011:

Gymnázium 5 žáků
SPgŠ, OA, SVOŠ, VOŠ 14 žáků
SOU (maturitní obory) 2 žáci

Bilance přijetí žáků 5. ročníku
Víceleté gymnázium - z 1 uchazeče o studium přijat 1 žák

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2011/2012:

Gymnázium  3 žáci
SPgŠ, OA, SVOŠ, VOŠ  5 žáků
SOU (maturitní obory)  5 žáků

Bilance přijetí žáků 5. ročníku
Víceleté gymnázium - z 1 uchazeče o studium přijat 1 žák

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2012/2013:

Gymnázium  3 žáci
SŠ hotelová, SOŠ, SPŠ  5 žáků
Konzervatoř 1 žák
SOU, OU (maturitní obory)  4 žáci

Bilance přijetí žáků 5. ročníku
Víceleté gymnázium - ze 3 uchazečů o studium přijati 3 žáci

 

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2013/2014:

Gymnázium  2 žáci
SOŠ, SPŠ   10 žáků
SOU, OU (nematuritní obory)   4 žáci

Bilance přijetí žáků 5. ročníku
Víceleté gymnázium - z 1 uchazečů o studium nepřijat 1 žák

 

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2014/2015:

Gymnázium 4 žáci
SOŠ, SPŠ  10 žáků
SOU, OU (nematuritní obory)  3 žáci


Bilance přijetí žáků 5. ročníku
Víceleté gymnázium - ze 4 uchazečů o studium přijati 2 žáci

 

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2015/2016:

Gymnázium 5 žáků
SOŠ, SPŠ  11 žáků
SOU, OU (nematuritní obory)  3 žáci


Bilance přijetí žáků 5. ročníku
Víceleté gymnázium - ze 2 uchazečů o studium přijati 2 žáci

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2016/2017:

Gymnázium 2 žáci
SOŠ, SPŠ  12 žáků
SOU, OU (nematuritní obory)  3 žáci


Bilance přijetí žáků 5. ročníku
Víceleté gymnázium - ze 3 uchazečů o studium přijati 2 žáci

 

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2017/2018:

Gymnázium 6 žáků, umělecká škola 1 žák
SOŠ, SPŠ  9 žáků
SOU, OU (nematuritní obory)  3 žáci


Bilance přijetí žáků 5. ročníku
Víceleté gymnázium - ze 4 uchazečů o studium přijati 3 žáci

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2018/2019:

Gymnázium 8 žáků
SOŠ, SPŠ  11 žáků
SOU, OU (nematuritní obory)  4 žáci


Bilance přijetí žáků 5. ročníku
Víceleté gymnázium - z 10 uchazečů o studium přijati 3 žáci, 1 žákyně přijata na taneční konzervatoř

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2019/2020:

Gymnázium 7 žáků
SOŠ, SPŠ 16 žáků
SOU, OU (nematuritní obory) 2 žáci


Bilance přijetí žáků 5. ročníku
Víceleté gymnázium - z 5 uchazečů o studium přijati 4 žáci

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2020/2021:

Gymnázium 3 žáci
SOŠ, SPŠ 9 žáků
SOU, OU (nematuritní obory) 2 žáci


Bilance přijetí žáků 5. ročníku
Víceleté gymnázium - z 7 uchazečů o studium přijati 4 žáci

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2021/2022:

Gymnázium 4 žáci
SOŠ, SPŠ 14 žáků
SOU, OU (nematuritní obory) 4 žáci


Bilance přijetí žáků 5. ročníku
Víceleté gymnázium - z 10 uchazečů o studium přijato 8 žáků

Přehled úspěšnosti přijetí našich žáků ve školním roce 2022/2023:

Gymnázium 3 žáci
SOŠ, SPŠ 16 žáků
SOU, OU (nematuritní obory) 3 žáci


Bilance přijetí žáků 5. ročníku
Víceleté gymnázium - z 3 uchazečů o studium přijati 2 žáci