Pololetní vysvědčení 31. 1., pololetní prázdniny 4. 2.

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Provoz školy od 4. 1. 2021

Datum: 28.12.2020

 

1. stupeň (1. - 2. ročník)
  • pokračuje výuka ve škole, dosud platné rozvrhy, i nadále bez zpěvu a Tv, oběd po skončení vyučování, družinové děti s vychovatelkou ŠD
1. a 2. stupeň
(3. - 9. ročník)
  • distanční výuka v MS Teams

Provoz školní družiny pro žáky 1. a 2. třídy:

Ranní družina: 6.30 - 7.35

Žáci budou vyčkávat na vyučování v učebnách (1., 2.)  v 1. patře budovy 1. stupně pod dohledem určeného pedagoga.

Odpolední družina:

po skončení vyučování do 16.00, oddělení se nespojují 

Žáci 1. třídy - učebna 1. třídy  v 1. patře - p.  Losová

Žáci 2. třídy - učebna přízemí - p.  Jordáková

Provoz školní jídelny:

Pokračují nastavená hygienická opatření.

Jídelna váří pro MŠ, důchodce v obci, zaměstnance na pracovišti, žáky 1. a 2. třídy (svačiny nejsou poskytovány), odběr obědů je možný i pro žáky ZŠ na distanční výuce.

Doporučuji v systému školní jídelny překontrolovat objednávky stravy  a nastavit dle požadavku.

Organizace výdeje obědů pro žáky s distanční výukou:

  • Výdej jen do vhodného jídlonosiče; jídlonosič musí být viditelně podepsán příjmením a třídou; jídlonosič je možné položit na stůl u služebního vchodu do ŠJ kdykoli dopoledne.
  • Obědy se vydávají do jídlonosičů v čase od 10.30 do 11.30 (boční vchod u jídelny); v tomto čase převezmete oběd osobně nebo bude v jídlonosiči připraven k vyzvednutí na zmíněném stole před vchodem; mimo zmiňovaný čas výdeje nebude oběd vydán.
  • Školní jídelnu telefonicky na tel. čísle 313 502 046 v čase 5.30 - 10.30 informujte, že budete oběd vyzvedávat.
  • Při vyzvedávání oběda je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa.
  • Děti, které se z důvodu nemoci neúčastní distanční výuky, nemají na oběd do jídlonosiče nárok.

Úřední hodiny školy:

úterý 14.00 - 16.00

čtvrtek 14.00 - 16.00

Mimoškoní aktivity organizované školou:

Čtenářský klub 7 žáků DISTANČNĚ
Badatelský klub 10 žáků DISTANČNĚ
Doučování z Aj aktivita vázaná na projekt Šablony II 9 žáků DISTANČNĚ
Příprava žáků k přijímacím zkouškám z M 7 žáků DISTANČNĚ
Podpůrné aktivity - Pedagogická intervence, Speciální pedagogická péče povinné poskytování, žáci se speciálními potřebami

individuální práce pedagoga s malou skupinkou žáků
max. 6

DISTANČNĚ
Keramika NE
Herní klub NE
Pěvecký kroužek NE

Aktivity ostatních organizátorů ve škole:

Výtvarný kroužek - p. Piskláková NE
Výtvarný kroužek - p. Škarýdová NE
Angličtina
s I. Chalupovou
NE
Klubovna pro školáky NE

Aktivity ZUŠ Stochov:

Výuka probíhá distančně.

Aktivity dospělých (jóga, stolní tenis, posilovna) :

Nekonají se.

I. Vrabcová