Pololetní vysvědčení 31. 1., pololetní prázdniny 4. 2.

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Změny v provozu školy od 18. 11. - návrat žáků 1. a 2. třídy do školy

Datum: 13.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 18. 11. 2020 se k prezenční výuce ve škole vrací žáci 1. a 2. třídy.

V ostatních třídách pokračuje povinné distanční vzdělávání v nastaveném režimu.

Informace pro rodiče a žáky 1. a 2. třídy

Výuka  bude probíhat v učebnách 1. a 2. třídy pod vedením třídních učitelek a ostatních pedagogů dle běžného rozvrhu hodin.

Hudební výchova - bez zpěvu.

Tělesná výchova -  bez sportovních činností, nahrazena pobytem dětí venku (oblečení přizpůsobte počasí - čepice, šála, rukavice, teplé boty...).

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (dětem doporučuji 2 roušky a sáček na odložení roušky při jídle).

Větrání - třídy budou intenzivně větrány minimálně 5 minut během každé přestávky a zároveň proběhne krátkodobé intenzivní větrání během každé vyučovací hodiny (doporučuji vrstvené oblečení).

Provoz školní družiny:

Ranní družina:

6.30 - 7.35

Žáci 1. třídy - učebna 1. třídy - zajišťuje p. vychovatelka Losová nebo p. vychovatelka Jordáková

Žáci 2. třídy - učebna ŠD v přízemí, v 7.35 přecházejí do učebny 2. třídy - zajišťuje p. vychovatelka Rýglová

Odpolední družina:

po skončení vyučování do 16.30

Žáci 1. třídy - učebna 1. třídy - p. vychovatelka Losová

Žáci 2. třídy - učebna ŠD v přízemí - p. vychovatelka Jordáková

Provoz školní jídelny:

Pokračují nastavená hygienická opatření.

Doporučuji v systému školní jídelny překontrolovat objednávky stravy.

Svačiny nejsou i nadále poskytovány.

V odběru stravy distančně vyučovaných žáků nedochází ke změně.

I. Vrabcová