16. 3. - do odvolání - na pokyn MZČR škola uzavřena; 11. 5. - zahájení výuky žáků 9. ročníku ve škole; 25. 5. - zahájení výuky žáků 1. stupně ve škole

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Informace pro rodiče žáků 1. - 5. ročníku k výuce od 25. 5.

Datum: 19.5.2020

Vážení rodiče žáků 1. – 5. ročníku,

přihlásili jste Vaše dítě ke školní docházce od 25. 5. 2020.

V tabulce zde naleznete informace o rozdělení školních skupin, pedagogů, časy a místa každodenního setkávání skupin, časy stravování skupin v jídelně, časy návratu žáka ze školy.

  Náplní vyučovacích hodin v dopolední části (7.55 - 11.40) bude učivo českého jazyka, matematiky, prvouky (ve 4. a 5. ročníku – přírodovědy a vlastivědy) a anglického jazyka. Tyto aktivity budou doplněny relaxačními a odpočinkovými aktivitami (např. Vv, Hv, ...) a pobytem žáků v areálu školy.

  Vzdělávací aktivity v jednotlivých skupinách budou připravovány třídními učiteli, realizovat je budou také třídní učitelé nebo pověření pedagogičtí pracovníci. (vychovatelky, asistentky pedagoga).

  Náplní odpolední části (11.40 - 14.30) budou zájmové aktivity. Ranní družina nebude poskytována. 

  Školní jídelna zajistí oběd pro všechny žáky, kteří projevili zájem o stravování. Žáci se budou stravovat v jídelně se svou skupinou, v pevně daném čase. U stolu bude vždy sedět jeden žák. Po vstupu do jídelny žáci provedou desinfeci rukou. Žáci nebudou stát ve frontě u okénka, nebudou si sami brát příbory ani nádobí. Budou mít prostřeno a budou obslouženi. Pouze budou odnášet použité nádobí jednotlivě do okénka. Dopolední svačiny nebudou podávány. Žáci nebudou potřebovat čipy.

  Co s sebou do školy:

  Školní potřeby - první den si děti přinesou všechny učebnice, pracovní sešity, sešity, vybavený penál, žákovskou knížku. Většinu věcí si budou děti nechávat ve škole a druhý den již přijdou pouze s malým batůžkem.
  Ostatní - svačina, pití, 2 roušky, sáček na roušky. Doporučujeme pohodlné sportovní oblečení (tepláky, šortky, ....), pohodlné boty.

  Podmínkou účasti na výuce ve škole je Čestné prohlášení, které musí dítě přinést Vámi podepsané a předat je pedagogovi první vyučovací den.
  Rodiče, jejichž děti budou ve škole zůstávat na odpolední blok, žádáme o upřesnění, jak bude dítě ve 14. 30 odcházet ze školy (samo nebo v doprovodu rodiče).
  První den obdržíte kontakty na pedagogy školní skupiny Vašeho dítěte, využijete je pro omluvy z docházky, při vyzvedávání dítěte ze školy atd.

  Skupiny budou pro vstup a odchod z budovy používat stále stejný vchod (viz tabulka).

  Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

  Rodiče prosím o poučení dětí o obecných pravidlech chování stanovených krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) a dodržení odstupů 2 metry, Dále prosím o dochvilnost při ranním setkání skupin (7.45).

  Upozorňuji, že nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID - 19 (zvýšení teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

  Žáci, kteří se z důvodu rizikovosti nebudou výuky ve škole účastnit, budou dále studovat formou vzdělávání na dálku. Třídní učitelé budou těmto žákům poskytovat konzultace k učivu a informace o výuce ve škole obvyklým způsobem (třídní web, mail, Microsoft Teams,....).

  Tyto informace navazují na sdělení zveřejněné na školním webu 7. 5. 2020.

  Nastavená pravidla se mohou dle vývoje situace měnit.

  I. Vrabcová