25. 6. - rozloučení 9. třídy

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Domácí příprava pro žáky na dobu mimořádného volna

Datum: 1.3.2016

1.A třída

Č

Slabikář str. 60 - 63 - písmenko č

                    Pracujte podle pokynů ve spodní části slabikáře, všechny činnosti jsou vysvětleny.

Písanka 3. díl -  PROSÍM O JEJÍ VYZVEDNUTÍ, kdo ji ještě nemá u sebe!!

                           str. 1 - 5 (včetně) - nacvičovat písmenko r

 

M

Pracovní učebnice  do strany 19 včetně (nedělejte cvičení s názvem Bus a Hry a na str. 18/cv. 4 hady)

Procvičujte sčítání a odčítání do 15, i s přechodem přes základ (např. 7+8), vymýšlejte příklady typu 7+8=, 9+? = 12, 11-2=, 8-?=4

Pokud si s některými úlohami nebudete vědět rady, vynechte je.

 

A

Procvičujte slovní zásobu 4. lekce (oblečení, barvy), v pondělí 7. 3. začneme již 5. lekci.

Odkaz na internetové stránky učebnice, kde je možné procvičovat pomocí písniček a her:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=global&selLanguage=en

 

Prv

Procvičujte hodiny po čtvrt hodinách, čtěte na hodinách čtvrt i tři čtvrtě.

1.B třída

Č

Slabikář - s. 64 - 67 číst a vypracovat všechny úkoly
                     Písanka - do s. 7 včetně

 

M

- s. 18/ 3, 4, 5
- s. 19/ 1,2, 3, 4
procvičovat sčítání a odčítání do 20 - příklady typu:  5 +....=12
                                                                                    12 - ...= 8
                                                                                     ....-2=   9
                                                                                     ....+4= 11

 

A

-          procvičovat 4. lekci písničky, hry

 

Prv

-          trénovat hodiny po 5 minutách

2. třída

Č

Procvičovat přepis, opakování tvrdých slabik, ú/ů, písanka (str. 10,11), každý den číst.

 

M

Procvičovat sčítání, odčítání do 100, násobky 2,3,4,5 a 6.  Pracovní sešit (str. 50 - cv. 3,4).

 

A

AB str.31 doplň, vybarvi

 

Prv

V učebnici přečíst str. 20,48,49. Pracovní sešit - str. 56,57.

ostatní

Hudební výchova: Přinést text na píseň - Znala panna pána.

Výtvarná výchova + Svět práce: Budeme s dětmi dodělávat kresbu - Vítáme jaro.

Tělesná výchova: S dětmi začneme trénovat gymnastiku.

3. třída

Č

pracovní sešit do str. 28

vyjmenovaná slova do str. 14

písanka do str. 8

 

M

pracovní sešit do str. 14

 

A

1. skupina - AB str. 56 doplň dopis podle vzoru, přečti dopis v učebnici str. 45

2. skupina - uč. 45 přečíst dopis + PS 56 napsat dopis, uč. 46, 47 přečíst a odpovědět na otázky + PS 57, 58 (básničku o Harrym naučit, poslech zde: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06rhyme?cc=global&selLanguage=en)

 

Prv

pracovní sešit do str. 42

4. třída

Č

-          procvičovat koncovky podstatných jmen, opakovat mluvnické kategorie - pád, číslo, rod, vzor

-          uč. str. 57/ 6,7,8

-          uč. str. 65/ 3

 

M

-          uč. str. 61 - tabulka + cv. 1,2 (přerýsovat do mřížového sešitu)

 

A

-          uč. str. 37 přečíst text

 

Vl

-          uč. str. 12, 13, 14, 15 - přečíst, znát odpovědi na otázky

-          PS - str. 6, 7

 

-          uč. str. 58, 59 60 - přečíst, znát odpovědi na otázky 

-          PS str. 31/10, 11    str.32/ 12, 14      str. 33 / 15

-          Referát - na velký papír, popř. čtvrtku - Můj domácí mazlíček / do kterého druhu živ. patří, čím se živí, jak se o něho starám........

5. třída

Č

učebnice 68/8,9 a Rybí sešit s. 15/3,4 (kdo nebyl v pondělí)

uč. - 69/9 - ústně, neurčovat pád, číslo, rod

uč. - 69/10 - písemně

uč. - 70 - přečíst + cv. 1 písemně

uč. - 71/2,3 - písemně a cv. 4 - ústně

uč. - 72 - celá ústně

Rybí sešit - s. 16 celá + kontrola s klíčem, či pravidly

Pravopis přídavných jmen - s. 2 celá i s přepisem do 7. pádu + 3/1 (kdo nebyl v pondělí, můžete se pro sešit stavit kdykoli do pátku)

 

M

Pracovní list - 3 strany, barevný list (str. 80) je navíc - přepisujte do sešitu a označujte číslem cvičení a stranou. 

26. strana, 27. strana, 28. strana, 80. strana

 

A

1. skupina - opakovat určování času, WB str. 35

2. skupina - uč. 38 - 39 ústně, PS 34 - 35 + nová slovní zásoba

 

Vl

D - PS 23 - 25, učebnice 31 - 32 přečíst

 Z - práce na referátech + uč. 44 vodstvo Evropy - umět najít a pojmenovat moře, jezera, největší řeky

 

uč. 58 dočíst + PS 33/5,6 - v pondělí bude test svaly, kůže, dýchací soustava

6. třída

Č

V učebnici na straně 35 prostudujte tabulku, jaké záludnosti se mohou objevit při stupňování přídavných jmen. 35/5 vypište přídavná jména v závorkách v 1. stupni a utvořte 2. stupeň (př.: vysoký -) vyšší...)

35/6 vypište přídavná jména v závorkách  (správný počet jjjjj) uveďte, v jakém stupni je právě napsaný tvar a připište1. stupeň (př.: nejjemnější 3. -) jemný)

36/ Hledání souvislostí - Najděte odpovědi na dotazovaná nej a napište do sešitu, co zjistíte.

Připomínám úkol z 26.2. Jaroslav Hutka - Náměšť (pracovní list),

 úkoly jsou na 8/3 + dokončit rekordy z internetu z 26.2.

 

M

V učebnici Aritmetika 6 je na str. 53-55 vysvětlení k výkladu z pondělí 29.2.- dělení desetinných čísel (opakování učiva 5. ročníku).

PS – 1. díl – str. 76 celá, str. 77 celá, str. 79 cvičení A-1, str. 80 celá a str. 81 celá (u dělení nezapomínejte na ověření správnosti zkouškou, zapište správně zbytek).

 

A

-          opakovat nepravidelná slovesa z uč. str. 32 - 37

 

F

Přečti si text v učebnici na str. 57 – 59, je to opakování z minulé hodiny a něco málo navíc. Zezadu sešitu vypracuj úlohy označené malou kalkulačkou, jsou v učebnici na str. 60, úloha číslo 3, 5 a 6. (nezapomeň na zápis – výpočet – odpověď). Dále pak si přečti Gravitační sílu ve vesmíru, str. 60 – 61.

 

Z

-          do sešitu napsat 10 největších jezer světa + stát/y, kde leží, vyhledat v atlase

 

D

-          dokončit mapu řecké kolonizace,

pracovat na referátu všichni(Gregorová- Athény 7.3.!, Štýbr- Sparta hned po návratu z hor)

Po 7. 3. test počátky Řecka, Mínojská, Mykénská kultura

 

1) Na straně 62 v učebnici si přečtěte obecnou charakteristiku kmenu MĚKKÝŠI. Nejpodstatnější informace si vypište do sešitu.

2) Zopakujte si vše, co jsme se naučili o ploštěncích (ploštěnky, tasemnice, motolice).

7. třída

Č

Připomínám úkol z 29. 2. z učebnice přepište věty s vhodnými přísudky, v každé větě podtrhněte ZSD ( 81/2) 7/3

literatura: Dokončete pracovní list na téma Humor v literatuře (někteří už odevzdali) 9/3

čítanka: str. 233 napiš význam slova epigram + str. 187 přečti ukázky od Karla Havlíčka Borovského a zkuste v epigramech odhalit satiru

Najděte si informace o K. H. Borovském a zapište důležité okolnosti v jeho životě, které mohly ovlivnit jeho  "satirickou" tvorbu. ( 9/3)

 

M

1) Zopakujte si všechny typy příkladů na počítání s poměrem. Na volný list papíru vypracujte zadané úlohy (viz pracovní list Poměr_M7).

Soubor ke stažení zde.

2) Zopakujte si soustavu souřadnic a vypracujte v pracovním sešitě úlohy: 157/1, 2, 3, 4 a 158/5, 6.

 

A

-          opakovat výrazy pro vyjádření směru, WB str.39

 

N

-          dokončit a přinést rodokmen do portfolia

-          procvičovat slovní zásobu 3. lekce

-          PS str. 26/cv. 2

-          PS str. 31/cv. 1 a 3

 

F

Přečti si v učebnici Vlastnosti látek pevných, str. 89 – 93. Do sešitu si udělej výpisky, zaznamenej to, co je důležité. Nech si okolo místo na doplnění poznámek. Zezadu sešitu vypracuj úkoly v učebnici, které prověří, zda jsi danou látku pochopil. Jsou na straně 94 označené obrázkem sovy. Vypracuj je všechny, určitě to zvládneš.

V úterý 8. 3. se připrav na opakovací test – atom, molekula, prvek, sloučenina….atd.

 

Z

-          dokončit mapu povrchu Evropy

-          pracovat na referátu evropských států

 

 

D

-          erby, cechy

-          pracovat na referátu a myšlenkových mapách                       (Svobodová - sv. Anežka 7.3.!)

 

1) Všichni, kteří jste ještě neměli referát z ptáků, tak si ho připravte na nejbližší hodinu.

2) Vynechte si v sešitě 1 až 2 stránky, nadepište si nové velké téma: BOTANIKA a v učebnici, na stranách 58 – 62 zjistěte odpovědi na následující otázky.

a) Jaký význam mají rostliny v přírodě?

b) Které rostliny byly nejstarší a ve kterém prostředí žily?

c) Jak se rostliny přizpůsobily životu na souši?

8. třída

Č

Připomínám úkol z literatury - autorské divadlo z 23. 2. (8/3)

Vyhledejte a vypište, jaké žánry řadíme mezi hudebně divadelní žánry, a vysvětlete význam slova libreto. Najděte informace o prvním filmovém muzikálu a současné muzikálové nabídce, srovnejte s operou z různých hledisek včetně nároků na samotné herce/ zpěváky. Připomeňte si  různé divadelní profese, které "nejsou na pódiu vidět" (8/3).

sloh: Napište dopis sami sobě ve věku 45 let (11/3)

rozsah A4, zachovejte formu dopisu (oslovení, datum, místo..... + na konci pozdrav a podpis) 

 

M

1) V pracovním sešitě si dodělejte příklady: 139/8 a 142/1.

2) Na volný list papíru vypracujte zadané rovnice (viz pracovní list Rovnice_M8). Nezapomeňte u každé udělat zkoušku.

Soubor ke stažení zde.

 

A

-          uč. str. 53 Working with words

 

N

-          procvičovat názvy států

-          PS str. 70/cv. 6

-          PS str. 70/cv. 9 - utvořit spojením 2 částí slova složená, jejich správnost ověřit ve slovníku, přeložit je

-          PS str. 74/cv. 6 a 7 (Wiederholungstest)

 

F

V učebnici si přečti Ohmův zákon pro kovy, je to na straně 80 – 85. Prostuduj si řešené úlohy a do sešitu zepředu si udělej zápis (viz rámeček „K zapamatování“ na straně 85), nech si kolem místo na doplnění poznámek. Zezadu sešitu si vypracuj slovní úlohy na straně 86 – označení kalkulačka – číslo 3, 6, 7, 8.

Nezapomeň se připravit na 8. 3. – opakovací test na sériové a paralelní zapojení.

 

Z

-          do sešitu slepá mapa ČR - vyznačit města a oblasti odvětví průmyslu podle zápisu Průmysl ČR, včetně energetiky

 

D

-          romantismus v malířství - na internetu vyhledat romantické obrazy, napsat do sešitu alespoň 5 konkrétních námětů

 

Vynechte si v sešitě stránku, nadepište si: DÝCHACÍ SOUSTAVA a za pomoci učebnice na stranách 92 – 94 si vypište:

a) Jaké jsou funkce dýchací soustavy?

b) Jak probíhá dýchání (3 části)?

c) Vypište si stavbu dýchací soustavy od nosní dutiny po plicní sklípky (plíce doděláme spolu).

 

Ch

 V pracovním sešitě si vypracujte následující úkoly: str. 22 (celá), 23 (celá), 25 (celá), 26 (celá) a 24/8.

9. třída

Č

Připomínám úkol z 29. 2. - určování větných členů. (7/3)

Připomínám úkol z 23. 2. - Realismus - pracovní list. (8/3)

Učebnice mluvnice 78/16  vyberte si 5 vět, přepište do sešitu, zpracujte graf a určete větné členy (trénink na VV)

sloh: Napište povídku, ve které má důležitou roli město, Povídku, jejíž kulisou je město, které znáte, či existuje ve vaší fantazii. Maximální rozsah je A4. (11/3)

 

M

-          PS – str. 127 – 129, str. 158 – tabulka vzorců (budu hodnotit), str. 168 – 1, 2, 3

-          Příprava na SŠ (skupina žáků, úterý od 7.00) – Běloun – kapitola Mocnina, str. 59, cvičení 1 - 11

 

A

-          WB str. 34 - 35 tvoření otázek

 

N

-          procvičovat slovní zásobu - části těla a obličeje

-          PS str. 46/cv. 2 popsat obrázek

-          PS str. 47/cv. 3 - podle vzoru tvořit věty, co mě bolí

-          PS str. 47/cv. 4 doplnit celou tabulku zájmen (podle učebnice nebo sešitu)

 

F

Přečti si v učebnici na straně 57-58 článek o Práci plynu. Do sešitu si udělej náčrtek, viz obrázek 28 na straně 58, a opiš si rámeček „K zapamatování“

Nezapomeň se připravit na opakovací test z Meteorologie – v pondělí 7. 3.  V rámci opakování ti doporučuji přečíst texty v učebnici, str. 51 – 56. Dále si zkus odpovědět na otázky na straně 56/57 (označené sovičkou).

 

Z

-          do sešitu srovnat život ve městě, na venkově - u každého 5 pozitiv a negativ, +co ty osobně preferuješ a proč?

 

 

D

-          zhlédnout na internetu: Stream - Den, kdy začalo Slovenské národní povstání  - do sešitu poznámky kdo, kdy, kde, jak, proč, důsledky

 

Za pomoci internetu a učebnice (str. 90 – 93) si nastudujte geologický vývoj na území ČR a doplňte si pracovní list (viz fb), který vám bude sloužit jako zápis do sešitu. Na tento úkol máte čas až do poloviny března.

 

Ch

Nastudujte si téma KARBONYLOVÉ SLOUČENINY (materiál poskytnu na fb), zaměřte se na následující:

a) Jak vypadá charakteristická skupina?

b) Jak se liší aldehydy a ketony (stavba)?

c) Názvosloví aldehydů a ketonů – tvorba názvu ze vzorce, tvorba vzorce z názvu.

d) Vlastnosti a využití methanalu, ethanalu (aldehydy) a propanonu (keton).