23. - 30. 5. - škola v přírodě

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Jazykový pobyt deseti našich žáků v Oxfordu 29. 11. - 5. 12.

Datum: 17.12.2015

Jazykový kurz žáků probíhal v komunitním centru ve čtvrti Rosehill v Oxfordu. Žáci strávili ve škole 2 dopoledne po 4,5 hodinách. Výuka probíhala ve třech blocích, v každém se u skupiny vystřídal jiný učitel. Velikost skupin byla různá, nejmenší byla skupina žáků na nejvyšší jazykové úrovni, v té bylo 13 žáků, další skupiny měly do 20 žáků. Kurz se zaměřoval na témata spjatá s reáliemi Velké Británie a také na rozvoj komunikačních schopností žáků. Výuka probíhala hravou formou, velmi často žáci pracovali ve skupinách. Celkově bych ohodnotila kurz kladně, žáci zaujatě pracovali, učitelé se snažili mluvit tak, aby jim většina žáků porozuměla. Myslím, že každý si z tohoto kurzu něco odnesl.
Kromě toho, že byli žáci v průběhu jazykového kurzu seznámeni s reáliemi země, navštívili jsme spoustu zajímavých míst. Mezi nimi univerzitní město Oxford, kde nás místní průvodkyně zavedla ke slavné Christ Church College, vysvětlila, jak probíhá studium, a také nám ukázala další významné univerzitní budovy. Při dalším výletě jsme zavítali na Warwick castle, což je velmi zachovalý středověký hrad, a také do Stradford upon Avon, kde jsme si prohlédli místo narození a posledního odpočinku slavného spisovatele Williama Shakespeara. Navštívili jsme také Stonehenge, prehistorické místo. Při návštěvě města Windsor jsme si prohlédli hrad, který je letním sídlem královny, a od místní průvodkyně jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o životě královské rodiny. Posledním místem, které jsme navštívili, byl Londýn, kde jsme viděli všechna důležitá místa. A jako hlavní město Velké Británie byl Londýn tou nejdůležitější zastávkou naší výpravy.
Jazykově-vzdělávací kurz měl žákům prohloubit znalosti o Velké Británii tím, že se žáci opravdu podívali na místa, o kterých se učí. Dále také přiblížit život lidí ve Velké Británii tím, že několik dní žili v místních rodinách. Další cíle byly samozřejmě rozvoj komunikačních schopností a s tím souvisejícím porozuměním rodilému mluvčímu a různým dialektům, schopnost dorozumět se v běžných situacích a promluvit o jednoduchých tématech v rodinách i ve škole. Hlavním cílem tedy byl rozvoj praktických jazykových schopností žáků. Myslím, že všechny vyjmenované cíle byly splněny. Celkově hodnotím kurz velmi dobře. Jakýkoli pobyt v zahraničí je přínosný a zde jsme měli ještě dobré učitele a šikovné průvodce. Žáci obdrželi certifikáty o absolvování výuky. A co nás nejvíce těší je, že lektoři ohodnotili komunikační schopnosti našich žáků jako velmi dobré. Žáci rovněž následně efektivně zhodnotili nabyté poznání a uspořádali prezentaci pro další žáky školy, kde předali své nové poznatky formou vyprávění a promítání fotodokumentace a představili své cestovní deníky, rovněž se zaměřili na představení a doporučení četby a studia cizojazyčných materiálů různých jazykových úrovní nakladatelství Oxford s využitím překladových slovníků.
Mgr. V. Nodlová