23. - 30. 5. - škola v přírodě

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Datum: 8.6.2015

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí.
O pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování, který nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili Zemi. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO2). Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 4 televize, 6 monitorů a 157,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 5,05 MWh elektřiny, 297,41 litrů ropy, 21,47 m3 vody a 0,16 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,03 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,42 tun.
Je tedy patrné, že zpětný odběr elektrozařízení má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Např. recyklace 100 běžných televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

K. Malcová