30. 6. - 2. 7. Prázdniny

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Vyjádření ředitelky školy ke kapacitě školní družiny při ZŠ Lány - Informace pro rodiče žáků 1. – 5. třídy (školní rok 2015/2016)

Datum: 19.5.2015

Jak je to s navyšováním kapacity školní družiny?

Má-li být kapacita školní družiny navýšena např. k 1. 9. 2015, musí ředitel školy vždy rok předem, tady do 30. 9. 2014 žádat o navýšení kapacity Krajský úřad Středočeského kraje. K tomu je nutné mít i odpovídající prostory a získat souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice. Krajský úřad pak rozhoduje o kapacitách družin na jednotlivých školách, přiděluje úvazky, potažmo finance.

Historie navyšování kapacity naší školní družiny:

  • K 1. 9. 2007 požádáno o navýšení kapacity, udělen souhlas obou institucí, od 1. 9. 2008 navýšení z 50 na 60.
  • K 1. 9. 2009 rozšíření prostor, požádáno o navýšení kapacity, udělen souhlas obou institucí, od 1. 9. 2010 navýšení z 60 na 80.
  • K 1. 9. 2011 požádáno o navýšení kapacity, udělen souhlas pouze KHS, od 1. 9. 2012 navýšení nepovolil s odůvodněním, že ve srovnání s procentuálním podílem nejvyšších povolených počtů žáků ve školních družinách základních škol zřizovaných obcemi na území Středočeského kraje z počtu žáků na 1. stupni je kapacita školní družiny v lánské škole vyšší než u ostatních základních škol.
  • K 1. 9. 2014 požádáno o navýšení kapacity a avizován nárůst žáků v 1. třídě, udělen souhlas KHS, KÚ od 1. 9. 2015 povolil navýšení kapacity o 10 míst, tedy z 80 na 90.

Již ve školním roce2014/2015 (dosud stále povolených 80 míst) jsme se obávali převýšení poptávky, proto byla vytvořena „Kritéria přijetí žáků do školní družiny“, která jsou k nahlédnutí na školních webových stránkách  http://skola.lany.cz/cz/provoz-sd.

Věřte, že bychom i letos rádi vyhověli všem zájemcům o služby naší školní družiny, ale kapacita ve školském rejstříku je pro nás závazná. Přestože bude k 1. 9. 2015 navýšena o 10 míst, předpokládám, že nebude možné vyhovět většině žáků 4. a 5. třídy.

Mgr. Iveta Vrabcová