30. 6. - 2. 7. Prázdniny

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Projekt "Vzdělávací víkend a porovnání schopností Školní zdravotní služby" byl finančně podpořen

Datum: 9.4.2015

Začátkem roku 2014 začala škola spolupracovat s okresním sdružením Německého červeného kříže Aue-Schwarzenberg e. V. na zavedení tzv. Školní zdravotní služby.
Tato aktivita ve škole funguje, má 10 stálých aktivních členů, žáci se nyní připravují na meziškolní soutěž, v dohledné době proběhne nábor žáků z nižších ročníků.
K 31. 6. 2014 byla podána projektová žádost Česko-německému fondu budoucnosti na podporu materiálního zabezpečení při zavádění této aktivity ve škole, která však nebyla podpořena.
K 31. 12. 2014 byla podána druhá projektová žádost "Vzdělávací víkend a porovnání schopností v ŠZS/ Ausbildungswochenende und Leistungsvergleich im Schulsanitätsdienst" cílená na podporu vzájemného setkání žáků na jaře 2015 v Česku. Tato žádost byla k 31. 3. 2015 odsouhlasena k finanční podpoře, a to pro období březen – červen 2015. Česko-německý fond budoucnosti projekt podpoří částkou 1100 EUR.
Během vzdělávacího víkendu, který proběhne ve dnech 15. - 17. května 2015 v Lánech si žáci vymění zkušenosti související s působením ve ŠZS. Měl by se ukázat aktuální stav vzdělávání v rámci měření výkonů. Na základě výsledků se dají získat konečné závěry pro další provádění vzdělávání.
Vedle rozhovorů, výletů do okolí a vzájemného poznávání bude v programu zařazeno měření sil. Srovnání bude uskutečněno formou soutěže mezi oběma žákovskými týmy. Na různých stanovištích budou žáci prokazovat teoretické i praktické znalosti v oblasti první pomoci. Prostory vhodné k tomuto účelu poskytne ZŠ. Organizaci soutěže bude mít na starosti školitel NČK Aue-Schwarzenberg.
Průběh akce:

1. Příjezdový den – příjezd v odpoledních hodinách, vzájemné seznámení a představení žáků, představení školy, kulturní program připravený českými žáky, společná večeře, nocleh v prostorách školy.

2. Pobytový den - společná snídaně, soutěžní den v tělocvičně a přilehlých prostorách školy – vzájemné poměření sil v poskytování 1. pomoci, společný oběd, vyhodnocení výsledků soutěže, ocenění vítězů, návštěva naučné stezky v Lánech zaměřené na ochranu přírody v CHKO Křivoklátsko, společná večeře, večerní návštěva Muzea TGM a Pamětní síně Alice G. Masarykové a ČČK v Lánech, posezení u táborového ohně ve školním areálu, opékání špekáčků, nocleh  v prostorách školy.

3. Odjezdový den – společná snídaně, návštěva zámeckého parku Zámku Lány s odborným výkladem, rozloučení a odjezd.

Iveta Vrabcová