30. 6. - 2. 7. Prázdniny

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Bezpečně na internetu

Datum: 9.4.2015

Ve středu 15. dubna 2015 od 16.00 se ve škole koná vzdělávací program „Bezpečně na internetu“, který je určen především pro rodiče.

Během semináře získáte základní informace a znalosti nutné k preventivnímu a výchovnému působení na děti, směřujícímu k minimalizaci rizika toho, že by se děti mohly stát oběťmi či pachateli trestné činnosti spojené s počítačovou kriminalitou. Obsahem semináře bude nejenom typologie a charakteristika rizikových jevů spojených s užíváním internetu a moderních komunikačních technologií, ale také cesty a způsoby řešení této problematiky z pohledu rodičů, rady, jak rizikům předcházet a jak nastavit ochranné prvky v jednotlivých aplikacích užívaných dětmi apod.

Akce je financována rozpočtem Středočeského kraje a podpořena grantem Ministerstva vnitra. Realizátorem je Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s odborem sociálních věcí, koordinátorem prevence kriminality a odborem školství, mládeže a sporu Krajského úřadu Středočeského kraje.