30. 6. - 2. 7. Prázdniny

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Volby do Školské rady

Datum: 18.11.2014

V souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 a na základě Volebního řádu ŠR při ZŠ v Lánech proběhly ve čtvrtek 13.11. 2014 od 16.30 do 18.00 v prostorách hlavní budovy školy volby do Školské rady z řad zákonných zástupců.
Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy ústní informací 18. září 2014 (třídní schůzky), písemnou informací 15. září 2014 (školní web), návrhy na kandidáty byly přijímány do 24.10. 2014, zákonní zástupci obdrželi hlasovací lístky s informací o termínu a místu konání voleb 10. - 11. 11. 2014.
Volební komise pracovala ve složení: p. Jana Masáková, p. Šárka Slámová, p. Přemysl Vlček
Voleb se zúčastnilo 98 voličů, z toho bylo 98 platných hlasů.

Přehled kandidátů a počet přiřazených hlasů:
paní Jana Tůmová - 11 hlasů
paní Simona Dzurcová - 30 hlasů
pan Přemysl Vlček - 50 hlasů
paní Veronika Gottesmanová - 32 hlasů
pan Ladislav Bednář - 13 hlasů
paní Lenka Červená - 6 hlasů
paní Jarmila Bobková - 28 hlasů
paní Marie Lagová - 37 hlasů

Do Školské rady byli za zákonné zástupce zvoleni tito kandidáti:
paní Přemysl Vlček
paní Marie Lagová
paní Veronika Gottesmanová

Ve čtvrtek 13. listopadu 2014 proběhly i volby do Školské rady z řad pedagogů.
Volební komise pracovala ve složení:  Mgr. Radomíra Jelínková, Mgr. Marta Matějková, Mgr. Petra Přibylová

Voleb se zúčastnilo 14 voličů, z toho bylo 14 platných hlasů.

Přehled kandidátů a počet přiřazených hlasů:
Mgr. Dana Balcerová - 0 hlasů
Mgr. Milan Dvořák - 1 hlas
Mgr. Kateřina Dvořáková -  2 hlasy
Mgr. Radomíra Jelínková - 4 hlasy
Ilona Jordáková - 1 hlas
Mgr. Martina Kukurová - 3 hlasy
Mgr. Jitka Leipnerová - 0 hlasů
Jitka Losová - 0 hlasů
Bc. Kateřina Malcová - 2 hlasy
Mgr. Marta Matějková - 7 hlasů
Mgr. Veronika Nodlová -1 hlas
Mgr. Silvie Nosková - 1 hlas
Ing. Jan Novák - 1 hlas
Mgr. Petra Přibylová - 8 hlasů
Věra Rýglová - 0 hlasů
Mgr. Kateřina Vlčková - 6 hlasů
Mgr. Lenka Wallischová - 0 hlasů
Mgr. Jaroslava Židková - 0 hlasů

Do Školské rady byli za pedagogy zvoleni tito kandidáti:

Mgr. Petra Přibylová
Mgr. Marta Matějková
Mgr. Kateřina Vlčková