23. - 30. 5. - škola v přírodě

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Ochrana člověka při mimořádných událostech

Datum: 10.10.2014

V pátek 10. října jsme si ve škole opět po roce připomněli témata ochrany člověka za mimořádných událostí. Žáci prvního stupně se spolu s třídním učitelem věnovali svému ročníkovému tématu (Neztratím se?, Bezpečí a nebezpečí, Počítej se vším, S mapou nezabloudím, Pomáhám zraněným), a pak absolvovali po jednotlivých třídách přednášku první pomoci. S tímto programem k nám přijela lektorka z Českého červeného kříže v Rakovníku, která dětem objasňovala některé ze zásad poskytování první pomoci.
Druhostupňoví žáci se také nejprve věnovali svému ročníkovému tématu (Povodně, Požáry, Havárie, Od vichřice k zemětřesení) a ve zbytku dopoledne každá třída prošla čtyřmi stanovišti, na kterých žáci řešili např. dopravní situace z pohledu cyklisty, chodce i motoristy, učili se orientovat podle mapy, určit pochodový úhel, ošetřit zraněného v různých životu nebezpečných situacích, poslechli si tóny výstražných sirén, zopakovali si, co patří do evakuačního zavazadla, a další obecné informace a zásady chování při mimořádných událostech.
Jedním z témat bylo i vyhlášení a provedení evakuace školní budovy, ke které v tento den ale nedošlo. Cvičný poplach bude vyhlášen zcela neplánovaně, takže se ukáže, zda jsme opravdu „mimořádně“ připraveni!
P. Přibylová