30. 6. - 2. 7. Prázdniny

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Volby do Školské rady

Datum: 15.9.2014

Volby tří zástupců z řad zákonných zástupců do Školské rady na další funkční období se uskuteční ve čtvrtek 13. listopadu 2014 (v den třídních schůzek) od 16.30 do 18.00h.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
§ 168(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 
Dosavadní členové Školské rady (funkční období 3 roky):
Jana Masáková (zvolena listopad 2011)
Šárka Slámová (zvolena listopad 2011)
Přemysl Vlček (zvolen listopad 2011)

Návrhy na kandidáty podávejte nejpozději do 24. října 2014 prostřednictvím třídního učitele nebo písemně na adresu nebo e-mail školy.
Hlasovací lístky s navrženými kandidáty a bližší pokyny obdržíte prostřednictvím dítěte v týdnu od 3. do 7. listopadu 2014.