30. 6. - 2. 7. Prázdniny

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Školní zdravotní služba

Datum: 20.6.2014

Prostřednictvím místní pobočky Českého červeného kříže navázala naše škola na jaře letošního roku partnerskou spolupráci se spolkem Německého červeného kříže v saském Beierfeldu, městečku vzdáleném 135 km od Lán.

Německá strana nabídla naší škole pomocnou ruku s přípravou a rozjezdem zajímavé žákovské aktivity, která je na německých školách samozřejmá a léty praxe osvědčená.

Jedná se o tzv. Schulsanitäts Dienst, ve volném překladu Školní zdravotní službu. Je to skupina žáků proškolených a kontinuálně doškolovaných v poskytování 1. pomoci, kteří se aktivně účastní při každé zdravotní příhodě ve škole nebo na školní akci.

Co je úkolem Školní zdravotní služby:

 • Ošetření pacientů během školního vyučování. V případě zdravotní události/úrazu bude pomocí vysílačky přivolán žák/žáci, kteří budou mít v daný den službu, a ti pak budou aktivně nápomocni v součinnosti s dospělou osobou při poskytnutí první pomoci.
 • Zajištění školních a sportovních akcí.
 • Kontrola a údržba lékárniček v obou školních budovách.
 • Výdej brašen první pomoci při školních výletech.

Co je třeba, aby se žák školy mohl stát členem Školní zdravotní služby:

 • Zúčastnit se bezplatného třídenního školení první pomoci, které proběhne přímo ve škole.
 • Být týmový a přizpůsobivý.
 • Pravidelně si doplňovat a upevňovat své zdravotní vzdělání účastí na tréninkových hodinách 1 x za 14 dní ve škole.

Možnost vzdělání a následné členství ve Školní zdravotní službě bylo nabídnuto v 7. třídě (2013/2014). Projevilo o něj zájem 18 žáků, které v aktivitě podpořili i jejich rodiče. Třídenním 24hodinovým kurzem pak prošlo 16 žáků, z nichž 14 žáků úspěšně vykonalo závěrečný test a získalo certifikát člena Školní zdravotní služby.

Kurz probíhal ve škole ve dnech 18. – 20. 6. 2014, byl velmi náročný a intenzivní. Každý den měli žáci osm vyučovacích hodin, pět dopoledne a tři odpoledne. Zdravotní teorii následovaly praktické ukázky lektorů a trénink samotnými žáky. Každý si např. zažil masáž srdce trvající dlouze odpočítávaných deset minut, kdy simulovaný zvuk sanitky byl vysvobozením od vlastního fyzicky náročného výkonu. V této nelehké zkoušce uspěli všichni žáci. Následovaly obvazové techniky, ošetřování drobných poranění, přesuny zraněných, uvedení do stabilizované polohy, trénink souhry a spolupráce při rychlém přemístění raněného na nosítka a transportu na jiné místo. Velký důraz byl kladen na rychlé rozhodování a správnou komunikaci. Žáci byli také obeznámeni s  vhodným vybavením příručních lékáren.

Kurzem žáky provázel pan Andre Uebe spolu s manželkou Simone, oba školitelé Německého červeného kříže, za asistence pedagogů Mgr. Kateřiny Dvořákové a Mgr. Kateřiny Vlčkové. Výklad byl veden v německém jazyce s následným českým překladem, o který se po celou dobu starala paní Elznicová.

Škola bude v návaznosti na tuto počáteční aktivitu v září 2014 v roli partnera podávat žádost Česko-německému fondu budoucnosti o finanční podporu pro rok 2015. Ta bude v případě schválení využita pro materiální zajištění dobrého fungování školní zdravotní služby. Do budoucna plánujeme i oboustranně výměnné pobyty našich žáků a členů Školní zdravotní služby ze školy v Beierfeldu.

Školní zdravotní služba bude fungovat od října zatím ve zkušebním režimu s částečnou podporou a zapůjčeným drobným vybavením německé strany. Naši aktivitu v tomto směru podpořila i Oblastní nemocnice Kladno a.s., která vyšla vstříc naší žádosti a pro potřeby Školní zdravotní služby nám dočasně zapůjčila vyšetřovací lehátko.

Závěrem bych ráda vyzdvihla výhody této nové žákovské aktivity, které nás utvrzují ve smysluplnosti našeho konání, a to pro všechny zúčastněné:

Žák

 • bezplatné vzdělání, navazující vzdělání (pravidelné lekce)
 • znalosti, které lze uplatnit v budoucím povolání i v běžném občanském životě
 • seznámení s organizací Německého červeného kříže a základy urgentní medicíny
 • možnost spolupráce při pořádání různých akcí
 • získání kontaktů přesahujících školní prostředí, nové přátelské vztahy
 • jednotné oblečení

Škola

 • rychlejší pomoc v případě úrazů (vždy za asistence a zodpovědnosti dospělé osoby)
 • odlehčení práce učitelům
 • dobrá reklama jako „bezpečná škola“
 • doplňující nabídka s minimálními náklady

Rodič

 • jistota, že v naléhavých případech bude zajištěna rychlá pomoc (vždy za asistence a zodpovědnosti dospělé osoby)
 • děti se učí přebírat zodpovědnost, posiluje se smysl pro týmovou spolupráci a komunikaci
 • vědomosti, které pak mohou být v případě nutnosti nápomocné i v prostředí mimo školu
 • získání kontaktů přesahujících školní prostředí, nové přátelské vztahy

I. Vrabcová