30. 6. - 2. 7. Prázdniny

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Exkurze do Prahy

Datum: 28.3.2014

Ve čtvrtek 28. 3. se pátá třída vydala na exkurzi do Prahy v rámci vlastivědného učiva o historii naší vlasti. Naše stopy vedly z Pohořelce kolem Lorety na Pražský hrad. Prohlédli jsme si všechna tři nádvoří, připomněli významné budovy, památky. S velkou důstojností jsme vstoupili do chrámu sv. Víta, který svou ohromností na nás velmi zapůsobil. Dostali jsme se i do podzemí, kde jsme si s úctou prohlédli náhrobky významných českých panovníků, zvláště Karla IV. Poté jsme se přesunuli do Baziliky sv. Jiří, kde jsme dostali za úkol vyhledat náhrobek sv. Ludmily. Dalším úkolem bylo zjistit, k čemu bazilika původně sloužila. Exkurze pokračovala do Zlaté uličky, kde děti měly možnost navštívit středověké domečky. Na konci uličky na nás čekala Daliborka, v níž jsou umístěny středověké mučící nástroje.Tady jsme si připomněli pověst o Daliborovi i její operní ztvárnění. Z Hradu jsme scházeli po zámeckých schodech na Malou Stranu a po Jiráskově mostě se přemístili na Staroměstské náměstí. Zde na nás čekal další úkol, najít významnou sochu a nápis, který je na jejím podstavci a místo, kde se odehrávala poprava 27 českých pánů v roce 1621. Exkurzi jsme zakončili na Václavském náměstí drobným občerstvením.
R. Jelínková