30. 6. - 2. 7. Prázdniny

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Zrekonstruovaná škola byla v sobotu předána žákům a učitelům

Datum: 1.10.2013

Historická budova školy postavená v roce 1932 za významného finančního přispění prvního prezidenta T. G. Masaryka se nám v průběhu května až září doslova měnila před očima. Oblékla se do nového šatu a díky citlivému výběru fasádních barev a dodržení původního barevného členění, se stává nádhernou, z dálky vyčnívající dominantou naší obce. Budova je celkově odvodněna, zateplena, byly vyměněny zbývající okna a dveře, změnil se způsob vytápění. To vše díky obecním financím a dotacím, které se obci podařilo získat.

Sobota 28. září se pro naši školu stala velmi významným dnem. Dnem oslav toho, že se záměr podařil. Na akci „Vítej, školo!“ se sešli velmi významní hosté.

Je velmi příznačné, že školu, která nese jméno manželky prvního prezidenta paní Charlotty Garrigue Masarykové, navštívila současná první dáma České republiky paní Ivana Zemanová. Mezi hosty byl i Ing. Miroslav Bernášek, náměstek primátora města Kladna, dále zástupci dodavatelské firmy Vexta a.s. a projektantské firmy ENERGIT BENEFIT CENTRE a.s., také stavební dozor Ing. Oldřich Novák, zástupci místních dobrovolných spolků, občanských sdružení, školské rady, výboru rodičů, zastupitelé a další vzácní hosté. V podvečerních hodinách školu navštívil i primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek.

Úvodní krátký ceremoniál zahájila ředitelka školy, následně starosta obce pan Karel Sklenička informoval přítomné o realizaci projektu. Obec Lány věnovala při této příležitosti škole obraz prezidenta Masaryka, jehož autorem je lánský občan malíř pan Petr Kellner. Obraz byl hned po předání instalován ve vstupním prostoru školy. Přítomným byl představen i druhý důvod setkání, a to ukončení Projektu „Školní zahrada jako učebna pod širým nebem - přírodní učebna“. Před slavnostním přestřižením pásky paní Zemanová poděkovala za pozvání, vyjádřila obdiv nad naší hezkou školou a předala dětem drobné dárky. Slavnost zpestřil sbor žákyň školy několika lidovými písničkami.

Paní Zemanová si prohlédla celou školu, navštívila vyhlídku školy, obdivovala se i venkovnímu areálu a před svým odchodem se připojila k aktivitě „Každý, kdo tu dneska byl, cihličku si nalepil“ a i ona si na obraz naší školy nalepila cihličku a připojila svůj podpis.

Všem přítomným byla škola po celé odpoledne otevřená. Bylo možné nahlédnout i do kotelny a také se potěšit pohledem na prosluněné Lány ze školní vyhlídky. V tělocvičně školy byla instalována malá výstava historických předmětů, např. původní stavební plány budovy, školní kroniky, alba atd. V knihovně, tělocvičně a učebně fyziky byly promítány tři různé prezentace o historii lánských škol, rekonstrukci školy a prezentace představující současné aktivity školy. K nahlédnutí byly absolventské práce vystupujících žáků. Nechybělo občerstvení, na kterém mají velký podíl šikovné a obětavé maminky našich žáků.

Vedle rekonstrukce školy probíhaly změny i ve venkovním prostoru školní zahrady. A i tyto si přítomní mohli prohlédnout. Děti mohou nyní využívat tzv. přírodní učebnu, na zahradě byly vytvořeny další zelené plochy, vznikl plán osázení zahrady, atlas rostlin, byly instalovány ptačí budky, krmítko a hmyzí hotel. To vše za přispění Revolvingového fondu MŽP a pomoci dětí a rodičů.

V průběhu odpoledne byl pro děti připraven pestrý program. O zábavu dětí a moderování akce se skvěle postarala Bára Ladrová se svým týmem. Učitelé školy připravili pro děti zábavnou úkolovou hru „Stavíme školu!“ Na devíti stanovištích se děti potýkaly se zednickou lžící, stavebním kolečkem, zatloukaly hřebíky, měřily a odhadovaly vzdálenosti, balancovaly na lešení, vyzkoušely svou prostorovou představivost, navrhovaly fasádu, poznávaly rostliny na školní zahradě a vyhledávaly informace o škole. Malým sportovcům bylo k dispozici školní hřiště a stolní tenis. Kdo chtěl, mohl se navečer ohřát u ohně a opékat špekáčky.

Díky všem, kteří jste s přípravou a realizací akce „Vítej, školo!“ pomohli.

Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Fotografie z akce zveřejněné na www.kladensky.denik.cz zde.