25. 6. - rozloučení 9. třídy, Muzeum TGM, 17.00

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Osmdesát let lánské školy

Datum: 6.11.2012

V úterý 6. listopadu uplynulo osmdesát let od otevření v pořadí čtvrté lánské školní budovy. Ta byla zbudována staviteli Šulcem a Jirouškem z Mnichova Hradiště dle návrhu pražského architekta Františka Cuce, žáka Jana Kotěry. Stavbu podpořil částkou půl milionu korun prezident T. G. Masaryk. Škola byla na svou dobu nadstandardně vybavena a spolu s přístavbou z roku 1962 a jižním pavilonem z roku 1983 slouží svému účelu dodnes.

Přesně na den byly ve škole od 16.00 do 20.00 hodin otevřené dveře. Návštěvníci měli možnost nahlédnout hlouběji do historie lánského školství při promítání dobových fotografií doprovázeném průvodním slovem PaedDr. Václava Vodvářky, ale i komentářem přítomných pamětníků. Úsměv na tvářích posluchačů vykouzlila filmová ukázka velikonočního úklidu ve škole z roku 1934, na který byl dětmi pozván a přijel se podívat pan prezident Masaryk. Přednášky se uskutečnily dvě, první byla od půl páté do šesti, druhá začínala v půl sedmé.

Na výstavě instalované v učebně českého jazyka byly k vidění skutečné historické skvosty – školní pamětní knihy počínaje rokem 1932, kniha zápisů Rodičovského sdružení v Lánech z roku 1944, stavební plány školní budovy, žákovské sešity z roků 1933-35, učebnice, metodiky, penál, počítadlo, původní popisy dveří, fotografie školních kolektivů, pochvaly a vysvědčení atd. V učebně dějepisu bylo možné nahlédnout také do lánských kronik.

Návštěvníci se mohli seznámit i se školou současnou. PowerPointová prezentace o škole byla promítána na interaktivní tabuli ve studovně, kde bylo možné se i občerstvit.  Ve výtvarně běželo  video se záznamem školní akademie 2012.  K vidění byly absolventské práce vystupujících žáků za poslední dva školní roky a nejlepší práce výtvarné.  Nechyběla prezentace projektu Oranžová učebna, projektu Renovace skleníku a prací pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka.
Bylo také možné nahlédnout do jindy uzamčených prostor počítačové učebny, žákovské kuchyňky, školní jídelny nebo vystoupit na rozhlednu/vyhlídku školy a odtud shlédnout na večerní Lány. Na vyhlídce byly instalované zvětšené náhledy žákovských ilustrací školy. Ty bylo pak mimo jiné možné zakoupit si v přízemí, coby pohlednici nebo orámovaný obrázek.  Zde bylo návštěvníkům k dispozici i pamětní razítko.

Žáci školy se v průběhu odpoledne postarali o tři pěvecké vstupy, další poskytovali informace na určených místech nebo se starali o podpisovou listinu účastníků, jiní v rolích průvodců nabízeli doprovod po škole.

Děkuji všem účastníkům za návštěvu a doufám, že jste se u nás cítili dobře.

Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Spusťte si fotoprezentaci a prohlédněte fotografie.