25. 6. - rozloučení 9. třídy, Muzeum TGM, 17.00

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Výsledky voleb do Školské rady

Datum: 18.11.2011

V souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 a na základě Volebního řádu ŠR při ZŠ v Lánech proběhly ve středu 16.11. 2011 od 16.30 do 18.00 v prostorách hlavní budovy školy volby do Školské rady z řad zákonných zástupců.
Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy písemnou informací 14. září 2011 (třídní schůzky), návrhy na kandidáty byly přijímány do 2.11. 2011, zákonní zástupci obdrželi hlasovací lístky s informací o termínu a místu konání voleb 7.11. 2011.
Volební komise pracovala ve složení: p. Hana Parožková, p. Renata Matějková
Voleb se zúčastnilo 89 voličů, z toho bylo 89 platných hlasů.

Přehled kandidátů a počet přiřazených hlasů:
pan Vlček Přemysl - 37 hlasů
paní Slámová Šárka - 37 hlasů
paní Rydlová Kateřina - 26 hlasů
paní Masáková Jana - 50 hlasů
pan Kotulan Zdeněk - 16 hlasů
pan Zaoral Pavel - 30 hlasů

Do Školské rady byli za zákonné zástupce zvoleni tito kandidáti:
paní Masáková Jana
paní Slámová Šárka
pan Vlček Přemysl


V pátek 18. listopadu 2011 proběhly i volby do Školské rady z řad pedagogů.
Volební komise pracovala ve složení:  Mgr. Radomíra Jelínková, Mgr. Marta Matějková, Mgr. Petra Přibylová

Voleb se zúčastnilo 14 voličů, z toho bylo 14 platných hlasů.

Přehled kandidátů a počet přiřazených hlasů:
Mgr. Dana Balcerová - 0 hlasů
Mgr. Milan Dvořák - 3 hlasy
Mgr. Kateřina Dvořáková -  2 hlasy
Danuše Fenclová - 1 hlas
Mgr. Radomíra Jelínková - 6 hlasů
Ilona Jordáková - 1 hlas
Jitka Losová - 4 hlasy
Mgr. Marta Matějková - 8 hlasů
Ing. Jan Novák - 0 hlasů
Lidmila Nováková  - 0 hlasů
Mgr. Petra Přibylová - 7 hlasů
Mgr. Pavlína Rabochová - 0 hlasů
Věra Rýglová - 1 hlas
Dana Zámostná - 3 hlasy
Mgr. Jaroslava Židková - 1 hlas

Do Školské rady byli za pedagogy zvoleni tito kandidáti:
Mgr. Radomíra Jelínková
Mgr. Marta Matějková
Mgr. Petra Přibylová