21. 5. - Den šílených účesů; 22. - 24. 5. - projektová výuka průřezových témat

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Výsledky voleb do Školské rady

Datum: 19.4.2024

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 – Školská rada, a na základě Volebního řádu ŠR při ZŠ v Lánech proběhly 18. dubna 2024  od 16:30 do 18:00 v prostorách vstupní haly hlavní školní budovy Základní školy Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech volby do Školské rady z řad zákonných zástupců.

Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy písemnou informací 14. 3. 2024. Návrhy na kandidáty byly přijímány do 4. 4. 2024, zákonní zástupci obdrželi 8. – 12. 4. 2024 hlasovací lístky s informací o termínu a místu konání voleb.

Volební komise pracovala ve složení: p. Josef Drastil, p. Petr Chalupa
Voleb se zúčastnilo 157 voličů, platných hlasovacích lístků bylo 156, kandidátům bylo přiděleno celkem 362 platných hlasů.

Přehled kandidátů a počet přiřazených hlasů:
pan Břeh Petr - 28 hlasů
pan Drastil Josef - 58 hlasů
paní Houšková Markéta - 15 hlasů
paní Klusáková Kristýna - 14 hlasů
paní Kostková Eva -  48 hlasů
paní Křemenová Klára - 14 hlasů
paní Malíková Petra - 32 hlasů
pan Matějka Jakub -  42 hlasů
paní Portová Kateřina - 17 hlasů
paní Rovný Jan - 43 hlasů
pan Sehan Trnková Apolena - 9 hlasů
paní Vacek Jiří - 12 hlasů
paní Vaněčková Markéta - 30 hlasů

Do Školské rady byli za zákonné zástupce zvoleni tito kandidáti:
pan Drastil Josef
paní Kostková Eva
pan Rovný Jan

Dne 18. dubna 2024 proběhly i volby do Školské rady z řad pedagogů.
Volební komise pracovala ve složení:  Mgr. Kateřina Dvořáková, Bc. Ivana Chalupová, Mgr. Marta Matějková

Voleb se zúčastnilo 23 voličů, platných hlasovacích lístků bylo 23, kandidátům bylo přiděleno celkem 67 platných hlasů.

Přehled kandidátů a počet přiřazených hlasů:
paní Adamová Jana -   4 hlasy
paní Blechová Simona - 5 hlasů
paní Dvořáková Kateřina  - 13 hlasů
paní Chalupová Ivana -  9 hlasů
paní Jakešová Kateřina -  0 hlasů
paní Klímová Alena -  0 hlasů
paní Leipnerová Jitka - 1 hlas
paní Matějková Marta -  6 hlasů
pan Novák Jan -   3 hlasy
paní Pedálová Lucie -  0 hlasů
paní Pokorná Jitka -  0 hlasů
paní Přibylová Petra -  2 hlasy
paní Řezáčová Martina -  0 hlasů
paní Semencová Barbora - 3 hlasy
paní Šnoblová Kateřina- 4 hlasy
paní Tichá Jitka -  6 hlasů
paní Vlčková Kateřina - 11 hlasů

Do Školské rady byli za pedagogy zvoleni tito kandidáti:
paní Dvořáková Kateřina
paní Chalupová Ivana
paní Vlčková Kateřina