23. - 30. 4. - škola v přírodě

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Přespávačka

Datum: 14.2.2024

Ze 13. na 14. února 2024 si páťáci vyzkoušeli, jaké je to být po setmění ve škole. Tento den se splnilo jejich velké přání - přespat ve škole.

V 17 hodin dorazili všichni na minutu přesně, někdo s malým batůžkem, někdo s celým kufrem. Jako první dostal každý žák část zašifrované věty, kterou musel vyluštit a následně ji společně spojit v hádanku. Odpověď na hádanku navedla páťáky do nejvýše položené místnosti. Zde na ně čekala zpráva z království s prosbou o uspání mocného draka. Každý z trojčlenné skupiny obdržel „Drápisník“, do kterého musel zapisovat vyluštěná písmena z drakova jména. Zároveň na stanovištích, které byla rozmístěna po celé škole, musely skupiny získat část kouzla a část drakovy podobizny. Na každém stanovišti byl připraven nelehký úkol a zároveň nápověda, kam se vydat pro další indicii. Při bojovce se tak páťákům nejen podařilo rozluštit drakovo jméno a zaklínadlo na jeho uspání, ale rozklíčovali také systém pojmenování učeben ve škole, které budou od září jako šesťáci navštěvovat.

Po úspěšném odříkání zaklínadla a nalezení pokladu následovala další část programu v podobě podvečerního kina s pizzou. Touha přesunout se již do tělocvičny a rozložit vše potřebné na spaní byla velká, proto jsme film ani nedokoukali a společně se tam přemístili. Zde jsme využili gymnastického koberce a žíněnek, na kterých si každý našel své místo na nocleh. Štěbetání a výbuchy smíchu se nesly tělocvičnou ještě dlouhou dobu po zhasnutí.

Ráno jsme společně uklidili naši „noclehárnu“ a vyrazili do školní jídelny na vydatnou snídani. Děkujeme tímto maminkám, které nám na snídani upekly nebo nakoupily dobroty.

Byla to zkrátka vydařená akce, díky za ni, milí páťáci.

K. Šnoblová