12. -16. 2. 2024 - hlasování o školní kolekci oblečení; 26. 2. - 1. 3. jarní prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Bez práce nejsou koláče

Datum: 31.1.2024

Poslední lednová středa se pro žáky III. A a III. B proměnila v zajímavou společnou činnost. V rámci finanční gramotnosti si obě paní učitelky připravily pro děti zábavný program, který prověřil jejich všeobecné znalosti, ale především schopnost spolupracovat, dodržovat pravidla a vzájemně se podporovat. Nejprve byli všichni seznámeni s pravidly a s cílem společného snažení, čímž bylo vydělat si na vstupenku a občerstvení do kina. V první části programu byli žáci obou tříd rozděleni do smíšených skupin a každá skupina si zvolila svého kapitána. V soutěži -,,BINGO“ pak za správné odpovědi získávali body od 100 do 500 bodů. Po ukončení soutěže si každá skupina své body spočítala. Tyto body si proměnili u pokladníka za papírové peníze.

V druhé části si každá skupina musela spočítat výdaje, tedy kolik bude každý v družstvu potřebovat na vstupenku, oplatku, popcorn a kelímek limonády. To bylo docela zajímavé pozorovat. Poté si musel každý kapitán nákup pro svou skupinu objednat a v pokladně zaplatit. Po zaplacení bylo možné v obchůdku nákup vyzvednout. Děti si pomocí vlastního prožitku vyzkoušely, co jsou to příjmy a výdaje. Musely si hlídat, zda správně zaplatí a také zda dostanou správně vráceno, což pro některé skupiny nebylo úplně snadné.

Ve třetí části si všechny děti vyzkoušely základy společenského chování. Na chodbě utvořily dlouhý zástup. Poté při vstupu do promítacího sálu musel každý pozdravit, pak předložit vstupenku, která mu byla řádně procvaknuta a do kelímku mu byla nalita zakoupená limonáda. Děti si sedaly na svá místa tak, jako to ve skutečnosti v kině nebo divadle bývá.

Za odměnu, že to vše dobře všichni zvládli, následovalo filmové představení "Lichožrouti".

Po ukončení promítání proběhla společná reflexe, a pak už očekávané rozdávání pololetního vysvědčení, které měla každá třída již samostatně.

Celý program se setkal u dětí s velikým nadšením a společně jsme si slíbili, že si můžeme něco podobného v budoucnu zopakovat.

A. Klímová, J. Adamová