Chodíme a jezdíme na výlety a těšíme se na prázdniny!!!

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

8. a 9. třída za poznáním v Praze

Datum: 19.5.2022

Tři dny vyhrazené naplnění obsahu průřezových témat nám daly příležitost se utrhnout ze školních lavic a zavítat do institucí, které nám pomohly otevřít třídenní projekty: Mediální výchova v 8. třídě a Multikulturní výchova v 9. třídě.

Osmáci využili workshopu v České tiskové kanceláři, tedy instituci nejpovolanější. Diskuzi o významu médií a jejich způsobu financování střídala prohlídka prostor budovy, výstava k historii ČTK od roku 1918, rozhovor s redaktory a zdůraznění etiky v médiích. Seznámili jsme se se zásadami správné zprávy. Je to jednoduché – odpověz na otázky kdo, co, kdy, jak, proč a zdrž se jakýchkoli komentářů a hodnocení událostí. Denní produkce zpráv ČTK nás překvapila. Nakonec jsme vymýšleli ke zprávám vhodné a výstižné titulky s omezením počtu slov.

Deváťáci zamířili do Židovského muzea v Praze. V první části programu s pomocí lektora odhalili stereotypy kolem nás i v nás. Připomněli si podoby a případy nesnášenlivosti, xenofobie a antisemitismu v dějinách a zaměřili se na jejich zjevné i skryté podoby v současném světě. V další části měli možnost navštívit Staronovou synagogu, Pinkasovu synagogu a starý židovský hřbitov, vše s odborným výkladem průvodce, který deváťákům zodpověděl všechny zvídavé dotazy.

Zasloužené rychlé občerstvení a pohodlná, rychlá a bezpečná doprava autobusem byly bonusem celého dne.

M. Matějková, J. Leipnerová, J. Tichá