3. 12. - 16.45 - zpívání při rozsvícení obecního stromu; 4. 12. - 17.00 - náhradní termín třídní schůzky 4. třídy; 7. 12. - od 16.30 - dětský vánoční jarmark

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Stručný návod pro rodiče - izolace, karantény

Datum: 21.1.2022

Vážení rodiče,

na základě dotazů, jak v současné době postupovat např. při  ukončování karantény atd., jsem připravila stručnou informaci níže.

Věřím, že nastávající nelehké období ustojíme. Neztácejme sílu a víru.

I. Vrabcová

1. Pokud jsem:

  • osoba s pozitivním PCR testem nebo
  • osoba s příznaky a pozitivním ATG testem (za kterým následuje ověřující PCR vyšetření)

dodržuji izolaci:

  • nemám-li příznaky - izolace trvá minimálně 5 dnů, sleduji svůj zdravotní stav, test na konci se neprovádí, měla bych dalších 5 dnů po ukončení izolace nosit ochranu dýchacích cest
  • mám-li příznaky - izolace se ukončí po uplynutí alespoň 2 dnů po odeznění příznaků (celková doba izolace ale nesmí být méně než 5 dnů), test na konci se neprovádí, měla bych dalších 5 dnů po ukončení izolace nosit ochranu dýchacích cest
  • pokud byl pozitivní ATG a následný PCR byl negativní - izolace se ukončuje dnem doručení negativního výsledku PCR

(Pozn. pro správný výpočet - den testu/odběru  = den "nula")

2. Kdy jsem rizikový/epidemiologicky významný kontakt?

Byla-li jsem  v úzkém kontaktu s osobou COVID pozitivní:

- 2 dny před jejím PCR pozitivním odběrem, je-li  tato osoba bezpříznaková

- 2 dny před objevením prvních příznaků u později potvrzené Covid pozitivní osoby 

Příklady: sdílím s osobou s potvrzeným případem Covid společnou domácnost; měla jsem s takovou osobou přímý fyzický kontakt (objetí apod.); ve vnitřním/venkovním prostoru jsem měla kontakt tváří v tvář méně než 1, 5 m a déle než 5 minut bez ochrany dýchacích cest; měla jsem krátkodobý vícečetný kontakt bez ochrany dýchacích cest; sdílela jsem společný prostor (třída, kancelář) méně než 1, 5 m a déle než 5 minut bez ochrany dýchacích cest.

Když jsem rizikový kontakt, bude mi nařízena karanténa v délce 5 dnů od posledního kontaktu s potvrzenou Covid pozitivní osobou.
U osob žijících ve společné domácnosti se počítá 5 dnů od data odběru prvního pozitivního vzorku (to je den "nula").

Po ukončení karantény nadále monitoruji svůj zdravotní stav, 5 dnů od ukončení karantény bych měla nosit ochranu dýchacích cest.

V případě příznaků kontaktuji svého lékaře a absolvuji PCR test.

 

Zdroj: zde