lyžařský výcvik 29. 1. - 3. 2.; projektový týden na 2. stupni 30. 1. - 2. 2.; vysvědčení za 1. pololetí 31. 1.; pololetní prázdniny 3. 2.

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Testování žáků od pondělí 6. prosince

Datum: 2.12.2021

Vážení rodiče,

  • Od  6. prosince, pravidelně vždy v pondělí, pokračuje preventivní screeningové antigenní testování žáků. Testování probíhá na začátku první vyučovací hodiny (ne v ranní školní družině). Pokud žák nebude testování přítomen, bude testován individuálně návratem do školy.
  • K testování budou použity testy zn. SEJOY, instruktážní video zde, instruktážní leták zde  nebo testy GENRUI, instruktážní leták zde, instukážní video zde.
  • Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 nebo doloží platný negativní test z odběrového místa (ne starší PCR 72 hodin, ATG 24 h). Pokud jste tak již dříve neučinili, informujte, prosím, školu neprodleně o této skutečnosti, a to zasláním informace a dokladu přímo na mail skola@zs.lany.cz.

Postup - pozitivní výsledek testu:

  • V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních (ostatní žáci pokračují ve vyučování). Škola vyzve zákonného zástupce k osobnímu vyzvednutí žáka a vydá  žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

  • Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (následné kroky vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice).

I. Vrabcová


.