Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Orientační závod deváťáků

Datum: 23.9.2021

Všichni jsme se zorientovali! V krásném počasí babího léta se deváťáci ve čtvrtek 23. září vypravili do hlubin lánských lesů prověřit v praxi svou kondici, znalosti i dovednosti získané v hodinách tělesné výchovy a zeměpisu. Během teoretické přípravy si zopakovali turistické značky, práci s buzolou a základy zdravovědy. V orientačním závodu družstev zdolávali asi 4km trasu. Po cestě museli zvládnout orientaci v mapě, měření azimutu, odhad vzdáleností, záznam důležitých objektů v trase a vyhledání přírodnin. Ani letos se nikdo neztratil a všichni vše úspěšně zvládli. Za to se na závěr odměnili opékáním buřtíků.
J. Leipnerová