Pololetní vysvědčení 31. 1., pololetní prázdniny 4. 2.

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Oznámení ředitelky školy - změny v testování žáků - aktualizováno

Datum: 20.5.2021

Vážení rodiče,

oslovila jsem Vás s nabídkou přechodu k PCR testům neinvazivní metodou odběru ze slin (tampónková metoda), které jsou nyní plně hrazeny státem.

Přestože souhlasy nejsou stoprocentní (s metodou souhlasí 91,53% oslovených rodičů žáků), rozhodla jsem se na tento typ testování do konce tohoto školního roku přejít, tj. testy a s tím spojené náležitosti zajistit. Zároveň respektuji nesouhlasná rozhodnutí některých rodičů, jejichž dětem nadále zajistíme antigenní testování ve frekvenci 1x týdně.

Jsem přesvědčená, že PCR testování bude nejen pro žáky, ale i pro pedagogy jednodušší, dále kvalitnější, časově a organizačné méně náročné (probíhá 1x za 14 dnů, celý proces zabere méně času).

Jaký bude harmonogram testování do konce školního roku?

pondělí 24. 5. 2021 - celá škola se ještě testuje antigenními testy, v kmenových třídách, 1. nebo třídnická hodina, dosavadní organizace
(Státní dodávka bude tentokrát obsahovat antigenní testy SEJOY - obdoba  dosavadních testů Singclean - instruktážní leták, video.)

pátek 28. 5. 2021 - PCR testování žáků s uděleným souhlasem - v kmenových třídách, začátek 1. hodiny (i družinové děti)

pondělí 31. 5. 2021 - testování žáků bez souhlasu, antigenní testy, v tělocvičně školy pod dohledem 1 pedagoga, vstup rohovým vchodem u tělocvičny, 7.30 - žáci 1. - 3. ročníku, 7.45 - žáci 4. - 9. ročníku, poté odchod do kmenové třídy na výuku

pondělí 7. 6. 2021 - testování žáků bez souhlasu, antigenní testy, v tělocvičně školy pod dohledem 1 pedagoga, vstup rohovým vchodem u tělocvičny, 7.30 - žáci 1. - 3. ročníku, 7.45 - žáci 4. - 9. ročníku, poté odchod do kmenové třídy na výuku

pátek 11. 6. 2021 - PCR testování žáků s uděleným souhlasem - v kmenových třídách, začátek 1. hodiny (i družinové děti)

pondělí 14. 6. 2021 - testování žáků bez souhlasu, antigenní testy, v tělocvičně školy pod dohledem 1 pedagoga, vstup rohovým vchodem u tělocvičny, 7.30 - žáci 1. - 3. ročníku, 7.45 - žáci 4. - 9. ročníku, poté odchod do kmenové třídy na výuku

pondělí 21. 6. 2021 - testování žáků bez souhlasu, antigenní testy, v tělocvičně školy pod dohledem 1 pedagoga, vstup rohovým vchodem u tělocvičny, 7.30 - žáci 1. - 3. ročníku, 7.45 - žáci 4. - 9. ročníku, poté odchod do kmenové třídy na výuku

pátek 25. 6. 2021 - PCR testování žáků s uděleným souhlasem - v kmenových třídách, začátek 1. hodiny (i družinové děti)

pondělí 28. 6. 2021 - testování žáků bez souhlasu, antigenní testy, v tělocvičně školy pod dohledem 1 pedagoga, vstup rohovým vchodem u tělocvičny, 7.30 - žáci 1. - 3. ročníku, 7.45 - žáci 4. - 9. ročníku, poté odchod do kmenové třídy na výuku

PCR - testování:

V testovací dny je třeba, aby děti minimálně 30 minut před testem (proběhne cca v 8.00) nejedly, nepily, nevyplachovaly ústa, nečistily zuby - ideálně vyčistěte zuby a posnídejte do sedmé hodiny ranní.

Instruktážní leták, video.

Rodiče obdrží na kontaktní telefonní číslo uvedené v Souhlasu sms s informací o výsledku testu.

Nadále platí:

Varianta antigenní testování

Pokud se žák v den testování (pondělí) dostaví na vyučování později, provede test po svém příchodu.

Pokud se žák nezúčastní testování v určený den (pondělí), bude se testovat první den své přítomnosti a dále bude pokračovat dle harmonogramu antigenního testování.

Varianta RT-PCR testování - aktualizováno

Pokud žák nebude přítomný při RT-PCR testování (pátek  - začátek 1. hodiny) a dostaví se později nebo jiný den, bude testován antigenním testem ve frekvenci 1x týdně do doby dalšího termínu PCR společného testování.

Pokud na 1. PCR testování v pátek 28. 5. přijde žák, který celý týden nebyl ve škole (nebyl na pondělním ATG testování), bude testován ATG i PCR testem (jelikož výsledky PCR budou známy se zpožděním).

Kdo se testovat nemusí?

Žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Doložení POC antigenního testu není postačující v případě školního testování v RT-PCR variantě,

Žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Obojí je ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Co když výsledek testu bude pozitivní?

Varianta - antigenní testování

Škola Vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli. Vydá potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován antigenním testem. Vy následně kontaktujete dětského lékaře a požádáte ho o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Škola předá informaci o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS a řídí se jejími pokyny. V případě potvrzené pozitivity spolu s KHS provádí trasování, předává informace rodičům.

Návod pro zákonné zástupce žáků k registraci na konfirmační PCR testy.

Varianta - RT-PCR testování

Laboratoř Vás kontaktuje, žák bude v domácí izolaci, řídíte se pokyny KHS. Škola takto identifikované kontakty řeší s KHS, řídí se jejími pokyny, společně provádí trasování, předává informace ostatním rodičům.

Změna typu testování:

Změna zpět z PCR testování na antigenní testování není možná.
Změna antigenního testování na PCR testování je kdykoli možná za podmínky dodatečného udělení Souhlasu.

I. Vrabcová