Pololetní vysvědčení 31. 1., pololetní prázdniny 4. 2.

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Mapa školy - druhá část šetření

Datum: 6.5.2021

Vážení rodiče,

v únoru probíhalo ve škole tematické dotazníkové šetření Distanční výuka. Zapojili jste se Vy, žáci i učitelé a  výsledky jsou zveřejněny zde.

Jak bylo avizováno předem, obracím se na Vás nyní s druhou částí dotazníku, která se dále zaměřuje na celkové fungování školy.

Dotazník není náročný a většina otázek je s výběrem odpovědi.

Protože některé školy využívají pouze tuto část šetření (ne širší šetření Distanční výuka) a i u nás se dotazník k distanční výuce týkal pouze 3. - 9. ročníku (1. a 2. třída se v tu dobu vzdělávala prezenčně), vyskytují se i zde mezi otázkami takové, které se vztahují k distanční výuce. Z důvodu hromadného vyhodnocení škol není možné tyto otázky vynechat. Za tuto duplicitu se Vám omlouvám.

--------------

Pokyny k vyplnění:

Heslo pro vstup do dotazníku, který se nachází na www.mapaskoly.cz , obdržíte od třídní učitelky Vašeho dítěte.

Máte-li ve škole více dětí v různých třídách, je třeba vyplnit dotazník za každé dítě, vždy s heslem od příslušné třídní učitelky.

Dotazník, prosím, vyplňte do neděle 23. 5. 2021.

Hesla pro jednotlivé třídy jsou vždy pro celou skupinu/třídu stejná, čímž je garantována anonymita šetření.

Do této části šetření zapojujeme rodiče žáků 1. - 9. ročníku, učitele, žáky i provozní pracovníky.

Žáci se šetření zúčastní ve škole dle pokynů třídních učitelů.

Vyhodnocení bude k dispozici v měsíci srpnu.

--------------

Děkuji předem za Vaše názory a laskavou spolupráci.

I. Vrabcová