Pololetní vysvědčení 31. 1., pololetní prázdniny 4. 2.

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Provoz školy od 3. 5. 2021 - aktualizováno

Datum: 29.4.2021

Vážení rodiče,

dovolte, abych Váse seznámila s 2. etapou návratu žáků do škol. Od pondělí 3. 5. se rotačně vrací do školy i žáci 2. stupně.

Organizace výuky

Sudý týden (od 3. 5.)

1., 2., 4. A, 4. B, 6. A, 6. B, 8.
 • výuka ve škole, rozvrhy s obědovými časy - více informací poskytne TU
3. A, 3. B, 5. A, 5. B, 7., 9.
 • distanční výuka

Lichý týden (od 10. 5.)

3. A, 3. B, 5. A, 5. B, 7., 9.
 • výuka ve škole, rozvrhy s obědovými časy - více informací poskytne TU
1., 2., 4. A, 4. B, 6. A, 6. B, 8.
 • distanční výuka

Ranní příchod žáků do školy

Plynule v čase 7.35 - 7.55 ze šaten do kmenových učeben, dezinfekce rukou u stojanů.

Do školy nemohou vstoupit žáci s těmito příznaky - zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos, bolest hlavy.

Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, dokládá rodič tuto skutečnost lékařským potvrzením.

Základní hygienická pravidla - AKTUALIZOVÁNO!

Ochrana úst a nosu

Žáci - zdravotnická obličejová maska (rouška) nebo obdobný prostředek (např. nanorouška) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, možný je i respirátor, ne látková rouška.

Zaměstnanci - respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95).

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky/respirátory po celou dobu pobytu ve škole s vyjimkou stravování. Žákům doporučuji 2 ks roušek a sáček na odložení roušky při jídle.

Nošení roušek a respirátorů venku - dle platných obecných nařízení - na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry.

Větrání

Třídy budou intenzivně větrány minimálně 5 minut během každé přestávky a zároveň proběhne krátkodobé intenzivní větrání během každé vyučovací hodiny (dětem doporučuji vrstvené oblečení, podsedáky na židle).

Další opatření

Homogenita tříd po celou dobu pobytu ve škole, dezinfekce rukou, opakovaná edukace žáků.

Testování žáků 

 

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna testováním. Testování bude probíhat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek.

pondělí žáci 1. i 2. stupně
čtvrtek pouze žáci 2. stupně

K testování využíváme neinvazivní antigenní testy LEPU RAPID nebo Singclean pro samoodběr, doporučené MŠMT a MZd. Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a rychlá – výsledky jsou do 15 minut. Mladší žáci testování bez problémů zvládají.

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se později, provede test bezprostředně po svém příchodu.

Pokud se žák nezúčastní testování v určený den, bede testován první den jeho přítomnosti a dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními žáky.

Kdo se testovat nemusí?

Žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Obojí je ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Co když výsledek testu bude pozitivní?

Škola Vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli. Vydá potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován antigenním testem. Vy následně kontaktujete dětského lékaře a požádáte ho o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu (týká se jen žáků 2. stupně), všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování během některého z předchozích 2 dnů, musí čekat ve škole na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

Skupina takto identifikovaných kontaktů následně čeká doma na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.

Pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží rodič neprodleně výsledek škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všichni dotyční žáci se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

Návod pro zákonné zástupce žáků k registraci na konfirmační PCR testy.

Vzdělání distančním způsobem

Škola poskytuje vzdělání distančním způsobem, pokud je v důsledku nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.

Prezenční výuka hudební a tělesné výchovy - AKTUALIZOVÁNO!

Je zakázán zpěv při vzdělávání. Hodina hudební výchovy není zrušena, ale musí být naplněna jiným obsahem než zpěvem, který je při vzdělávání zakázaný.

Jsou povoleny sportovní činnosti venku pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky. V mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení roušky/respirátoru v hodinách Tv.

Třídnické hodiny 4. - 9. ročník

V pondělí máme i nadále posunutý začátek výuky (od 2. vyučovací hodiny), v 8.15 začínají setkání tříd (25 minut) s třídními učiteli, tzv. třídnické hodiny - nyní budou využity k testování. Doporučuji pondělní příchod žáků do školy v čase 7.55 - 8.10.

(informace se vztahuje pouze k týdnům, kdy žáci dochází do školy)

Možnost konzultací ve škole

 • individální - 1 pedagog - 1 žák, případně zákonný zástupce
 • skupinová - max. 6 žáků (není nutná homogenita, je třeba ATG test) - pro žáky 2. stupně ohrožené školním neúspěchem a pro žáky 9. ročníku  v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky - konzultaci je třeba předem domluvit s vyučujícím

Školní družina

Ranní družina (dohled)

Pouze pro žáky 1. - 3. ročníku (lichý týden - 3. A, 3. B; sudý týden 1., 2. třída): 6.30 - 7.35

Žáci budou vyčkávat na vyučování v kmenových učebnách pod dohledem určeného pedagoga. V pondělí proběhne nejprve testování v testovací učebně.

Odpolední družina: po skončení vyučování do 16.00, zachování homogenity jednotlivých tříd

Lichý týden

žáci 3. A  - učebna ŠD v přízemí - p.  Jordáková

žáci 3. B  - učebna 1. třídy  v 1. patře - p.  Losová

žáci 5. B  - učebna Vv v suterénu hlavní budovy (vyzvedávání - zvonek u dveří k tělocvičně) - p.  Kuckirová

Sudý týden

žáci 1. třídy - učebna 1. třídy  v 1. patře - p.  Losová

žáci 2. třídy - učebna 2. třídy v 1. patře  - p.  Jordáková

žáci 4. A  - učebna Vv v suterénu hlavní budovy (vyzvedávání - zvonek u dveří k tělocvičně) - p.  Kuckirová

žáci 4. B  - učebna ŠD v přízemí - p.  Rýglová

Školní jídelna

Organizace výdeje obědů pro žáky s prezenční výukou: 

U žáků, kteří budou ve výuce rotovat, věnujte, prosím, objednávkám dostatečnou pozornost, aby dítě, které bude v daném týdnu ve škole, mělo objednanou stravu. Objednávky na pondělí 3. 5. je nutné uskutečnit nejpozději v pátek 30. 4. do 14.00.

Žáci docházejí do školní jídelny v doprovodu učitele podle nastaveného časového harmonogramu a v určených vyučovacích hodinách (žáci mají uvedeno v rozvrhu hodin). V jídelně se bude vyskytovat vždy pouze jedna třída.

Stoly max. 4 žáci, odstup 1,5 m, počet žáků dle míst k sezení, zvýšená hygienická opatření, střídání tříd po 15 minutách, prodloužení doby výdeje od 11.00 do 14.00 (platí pro režim celá škola).

Organizace výdeje obědů pro žáky s distanční výukou: 

 • Výdej jen do vhodného jídlonosiče; jídlonosič musí být viditelně podepsán příjmením a třídou; jídlonosič je možné položit na stůl u služebního vchodu do ŠJ kdykoli dopoledne.
 • Obědy se vydávají do jídlonosičů v čase od 10.30 do 11.00 (boční vchod u jídelny); v tomto čase převezmete oběd osobně nebo bude v jídlonosiči připraven k vyzvednutí na zmíněném stole před vchodem; mimo zmiňovaný čas výdeje nebude oběd vydán.
  Pozn. Jeden nosič Vám bude naplněn ve výše uvedený čas, dva jídlonosiče na výměnu umožňují vyzvednutí toho naplněného kdykoli i po čase výdeje.
 • Při vyzvedávání oběda je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa.
 • Děti, které se z důvodu nemoci neúčastní distanční výuky, nemají na oběd do jídlonosiče nárok.

Mimoškoní aktivity organizované školou

Čtenářský klub DISTANČNĚ
Badatelský klub DISTANČNĚ
Podpůrné aktivity - Pedagogická intervence, Speciální pedagogická péče, Doučování DISTANČNĚ

Aktivity ZUŠ Stochov

Individuální výuka (tj. jeden učitel a jeden žák) - ano, dle plánu ZUŠ.

Ošetřovné při rotační výuce

Nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Rodič na žádost o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval.
Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenou distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
https://www.mpsv.cz/osetrovne

Potvrzení o negativní výsledku testu - AKTUALIZOVÁNO!

Školy nemají uloženou povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Zákonný zástupce klienta nebo sportovce bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

I. Vrabcová