Pololetní vysvědčení 31. 1., pololetní prázdniny 4. 2.

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Pololetní hodnocení

Datum: 12.1.2021

Žáci budou v pololetí hodnoceni klasifikačním stupněm.

Hodnocení bude  vycházet z  kombinovaného (slovní a klasifikační stupeň) hodnocení, které žáci i zákonní zástupci obdrželi na konci měsíce listopadu a dále z průběžného hodnocení za období 30. listopadu - 18. prosince a   4. - 19. ledna.

Učitelé v klasifikaci zohlední specifickou situaci a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí. Hodnocení bude vycházet jak ze zjištěné míry dosažených školních výstupů při prezenční i distanční výuce, tak bude přihlížet např. k účasti a aktivitě při distanční výuce, k dovednosti on-line komunikace, k včasnosti, kvalitě či tvořivosti v plnění zadaných úkolů apod.

Žáci 1. a 2. ročníku obdrží tištěné výpisy z pololetního vysvědčení  ve čtvrtek 28. ledna ve škole.

Ostatní žáci obdrží tištěné výpisy z pololetního vysvědčení první den, kdy opět usednou do školních lavic, nejdříve však 28. ledna.

I v případě posunu termínu vydání výpisů z vysvědčení budou žáci i zákonní zástupci o výsledcích hodnocení nejpozději k 28. lednu informováni.

I. Vrabcová