Pololetní vysvědčení 31. 1., pololetní prázdniny 4. 2.

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Provoz školy od 30. listopadu

Datum: 25.11.2020

Týden 30. listopadu - 4. prosince; 14. - 18. prosince

1. stupeň (1. - 2. ročník) pokračuje výuka ve škole, do rozvrhů doplněny obědové časy - info poskytne TU
1. stupeň (3. - 5. ročník) výuka ve škole - upravený rozvrh včetně obědových časů - info poskytne TU
2. stupeň (6. a 9. ročník) výuka ve škole - upravený rozvrh včetně obědových časů - info poskytne TU
2. stupeň (7. a 8. ročník)
 • distanční výuka v MS Teams - upravený rozvrh - info poskytne TU;
 • třídnické hodiny při distanční výuce si organizuje třídní učitel dle potřeby;
 • zákonný zástupce omlouvá neúčast žáka na distanční výuce běžným způsobem prostřednictvím třídního učitele, tak jako v případě klasické docházky do školy.

Týden 7. - 11.  prosince; 21. - 22. prosince

1. stupeň (1. - 2. ročník) pokračuje výuka ve škole
1. stupeň (3. - 5. ročník) pokračuje výuka ve škole
2. stupeň (7. - 8. ročník) výuka ve škole - upravený rozvrh včetně obědových časů - info poskytne TU
2. stupeň (9. ročník) pokračuje výuka ve škole
2. stupeň (6. ročník)
 • distanční výuka v MS Teams - upravený rozvrh poskytne třídní učitel;
 • třídnické hodiny při distanční výuce si organizuje třídní učitel dle potřeby;
 • zákonný zástupce omlouvá neúčast žáka na distanční výuce běžným způsobem prostřednictvím třídního učitele, tak jako v případě klasické docházky do školy.

Ranní příchod žáků do školy

Plynule v čase 7.35 - 7.55, bez změny, dezinfekce rukou u stojanů.

Roušky

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (dětem doporučuji 2 roušky a sáček na odložení roušky při jídle). Nošení roušek venku dle platných obecných nařízení.

Větrání

Třídy budou intenzivně větrány minimálně 5 minut během každé přestávky a zároveň proběhne krátkodobé intenzivní větrání během každé vyučovací hodiny (dětem doporučuji vrstvené oblečení, podsedáky na židle).

Školní družina - pouze pro žáky 1. - 4. ročníku; ranní družina (dohled) - pouze pro žáky 1. - 3. ročníku

MŠMT: "Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku."

Ranní družina (1. - 3. ročník): 6.30 - 7.35

Žáci budou vyčkávat na vyučování v učebnách (1., 2., 3. A, 3. B)  v 1. patře budovy 1. stupně pod dohledem určeného pedagoga.

Odpolední družina (1. - 4. ročník):

po skončení vyučování do 16.00, oddělení se nespojují 

Žáci 1. třídy - učebna 1. třídy  v 1. patře - p.  Losová

Žáci 2. třídy - učebna 2. třídy v 1. patře  - p.  Jordáková

Žáci 3. A, B třídy - učebna ŠD v přízemí - p.  Rýglová

Žáci 4. A, B třídy - učebna Vv v suterénu hlavní budovy (vyzvedávání - zvonek u dveří k tělocvičně) - zastupuje p. Chladová

Třídnické hodiny 4. - 9. ročník

V pondělí máme i nadále posunutý začátek výuky (od 2. vyučovací hodiny), v 8.15 totiž začínají setkání tříd (25 minut) s třídními učiteli, tzv. třídnické hodiny. Doporučuji příchod žáků do školy od 7.55. Vstup do budovy bude umožněn již od 7.35 a žáci, kteří přijdou dříve, budou pobývat do začátku třídnických hodin ve svých kmenových učebnách, tj. ruší se ranní společné studovny.

(6. - 8. ročník - rotační výuka, informace se vztahuje pouze k týdnům, kdy žáci dochází do školy.)

Výuka cizího jazyka v 6. ročníku

Není možné dělení žáků do 3 míchaných skupin v rámci ročníku, nově bude do 2 skupin dělena pouze početnější 6. B. Třída 6. A zůstává jako celek.

Výuka hudební a tělesné výchovy

MŠMT: "Je zakázáno při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat. Hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem."

Výuka Tv na 2. stupni v rámci celých tříd, žáci se nerozdělují na skupiny hochů a dívek.

Plavecký výcvik - 2., 3. ročník

Nekoná se.

Školní jídelna (žáci s prezenční výukou):

Aby bylo možné prostřídání všech žáků školy ve školní jídelně, budou žáci docházet do školní jídelny v doprovodu učitele přesně podle časového harmonogramu a v určených vyučovacích hodinách (žáci mají uvedeno v rozvrhu hodin). V jídelně se bude vyskytovat vždy pouze jedna třída.

Stoly max. 4 žáci, odstup 1,5 m, počet žáků dle míst k sezení, zvýšená hygienická opatření, střídání tříd po 15 minutách, prodloužení doby výdeje od 11.00 do 14.00.

Organizace výdeje obědů pro žáky s distanční výukou: 

 • Odběr obědů v rámci školního stravování je u žáků, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, nadále možný.
 • Výdej jen do vhodného jídlonosiče; jídlonosič musí být viditelně podepsán příjmením a třídou; jídlonosič je možné položit na stůl u služebního vchodu do ŠJ kdykoli dopoledne.
 • Obědy se vydávají do jídlonosičů v čase od 10.30 do 11.00 (boční vchod u jídelny); v tomto čase převezmete oběd osobně nebo bude v jídlonosiči připraven k vyzvednutí na zmíněném stole před vchodem; mimo zmiňovaný čas výdeje nebude oběd vydán (obsluhujeme provoz v jídelně žáků – netelefonujte).
 • Školní jídelnu telefonicky na tel. čísle 313 502 046 v čase 5.30 - 10.00 informujte, že budete oběd vyzvedávat.
 • Při vyzvedávání oběda  je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.
 • Děti, které do školy nechodí (neúčastní se distanční výuky) z důvodu nemoci, nemají na oběd do jídlonosiče nárok (pouze první den nemoci) - viz Vnitřní řád školní jídelny.

Mimoškoní aktivity organizované školou, které se konají:

Čtenářský klub aktivita vázaná na projekt Šablony II 9 žáků DISTANČNĚ
Badatelský klub aktivita vázaná na projekt Šablony II 10 žáků DISTANČNĚ
Doučování z Aj aktivita vázaná na projekt Šablony II 9 žáků PREZENČNĚ
Příprava žáků k přijímacím zkouškám z M žáci stejné třídy 7 žáků PREZENČNĚ
Podpůrné aktivity - Pedagogická intervence, Speciální pedagogická péče povinné poskytování, žáci se speciálními potřebami

individuální práce pedagoga s malou skupinkou žáků

max. 4

DISTANČNĚ I PREZENČNĚ

Aktivity ZUŠ Stochov:

Individuální výuka (tj. jeden učitel a jeden žák) - pondělí, pátek; hudební nauka (středa) - ne.

I. Vrabcová