1. 7. - 31. 8. prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Informace pro rodiče žáků, kteří se neúčastní výukových aktivit ve škole od 8. 6.

Datum: 3.6.2020

Vážení rodiče,

žáci, kteří se z důvodu rizikovosti nebudou od 8. 6. účastnit výukových aktivit ve škole, budou dále studovat formou vzdělávání na dálku.

Informace k výuce:

Všichni učitelé budou žákům na domácí výuce poskytovat informace o výuce ve škole ještě týž den, a to obvyklým způsobem  (Microsoft Teams - týmy, předměty). Stejným způsobem budou žáci předávat učitelům splněné úlohy.

Skladbu výukových aktivit probíhajících ve škole lze nahlédnout zde.

Učitelé mají v týdenním rozvrhu stanovené konzultační hodiny zde, kdy se na ně  mohou žáci na domácí výuce v případě potřeby obrátit. Zároveň nadále společně využívají nastavené komunikační cesty (chat v MS Teams).

Další informace:

Žádáme žáky/zákonné zástupce o vyzvednutí osobních věcí ze šatních skříněk, a to v předposledním červnovém týdnu v úterý 23. 6. a ve čtvrtek 25. 6. v úředních hodinách školy od 15.00 do 17.00.

Nezapomeňte s sebou vzít klíčky od šatních skříněk. Odneste si i zámečky, prázdné skříňky ponechte otevřené.

Do školy přineste žákovskou knížku.

Učebnice žáci 6. - 8. ročníku přes prázdniny připraví na odevzdání ve škole 2. 9. 2020. Žáci 9. ročníku učebnice odevzdají při přebírce vysvědčení viz níže.

Čipy si žáci ponechávají u sebe na další školní rok (dobře uschovají).

Vysvědčení bude ve škole připravené k vyzvednutí v úterý 30. 6. a ve čtvrtek 2. 7. v úředních hodinách školy od 15.00 do 17.00.

I. Vrabcová